Поняття і види комплексного педагогічного експерименту

У даній темі розглядаються наступні питання:

 • Що таке педагогічний експеримент.
 • Види педагогічного експерименту.
 • Етапи проведення експерименту.

Поняття педагогічного експерименту

Застосовують експеримент в ролі дослідницького методу для вирішення науково-методичних проблем в психології та педагогіці. Активність і багатофакторність процесу в педагогіці обумовлюють застосування виразно комплексного досвіду педагога, який допоможе знайти переваги і недоліки, пояснити цінності, розкрити внутрішні взаємозв’язки і залежності в явищах і процесах педагогіки. Тому цей прийом є найвірогіднішим в дослідженні явищ, фіксування прецедентів, розгляду змін та розвитку учасників процесу в педагогіці. Виділяють груповий педагогічний експеримент, який надає можливість вивчати причинно-наслідкові зв’язки, внутрішні інформатори розвитку, що допомагає вийти на теоретичний етап дослідження досліджуваних питань.

Експеримент в педагогіці – це зміна або активізація конкретних дій для проведення дослідження в відповідних, безумовно фіксуються і контрольованих умовах.

Особливості проведення експерименту в педагогіці це:

У хід дослідження можуть втрутитися дослідники, що є запланованим дією.

Можливість кілька разів відтворити досліджувані явища в різних умовах, що відноситься до зміни їх параметрів.

Експеримент надає можливість розкласти дії педагога на кілька складових, змінити умови, в яких вони функціонують, розглянути і перевірити вплив на результати конкретних моментів, стежити за формуванням і розвитком конкретних сторін і зв’язків, уточнювати отримані результати. Також експеримент можна використовувати для перевірки приватних і загальних гіпотез, певних висновків, установки і уточнення прецедентів, визначення продуктивності використовуваних елементів.

Експеримент в педагогіці називають специфічним комплексом всіх методів дослідження, який сприяє науково-обґрунтованої і доказової перевірки вірності призначеного на самому початку дослідження припущення.

Види педагогічного експерименту

Виділяють такі основні види експерименту в педагогіці:

Природний і лабораторний. Природний проводиться в звичайних умовах навчання і виховання. Вчений на початку вивчає стан роботи, поведінка учнів, а потім змінює зміст, форми, методи навчального і виховного процесу. Також враховується рівень підготовки і вихованості учнів. В кінці робиться висновок про продуктивність застосовуваної системи в звичайних умовах. Для лабораторного досвіду збирається група учнів, з якими відбувається подібна робота в спеціальних умовах, і робляться висновки про ефективність процесу.

Констатуючий і формуючий тип. Для констатуючого дослідник показує методом експерименту тільки стан педагогічної системи, яка вивчається. Для формує дослідник застосовує спеціальну систему заходів, які формують в учнів якості особистості, удосконалюють навчальну діяльність і поведінку. Для проведення таких експериментів учні діляться на 2 групи – контрольну і експериментальну. Розподіл на такі групи відбувається за допомогою звичайної вибірки, при цьому вибирається однаковий рівень навченості або вихованості учнів до початку досліду. Можливо виділення тільки однієї групи, без контрольної. При цьому виділяється рівень навченості або вихованості, та інших особливостей до і після проведення експерименту. Це залежить від бажаних результатів експерименту.

Етапи проведення експерименту

Виділяють такі етапи експерименту з метою вивчення організаторської діяльності з розвитку в школі дослідно-експериментального роботи:

 • Діагностичний. На цьому етапі проводиться аналіз труднощів, які з’являються у вчителів, стану навчального та виховного процесу, виявлення і формулювання проблем, що потребують швидкого усунення завдяки спеціальним конфігурацій. Також вивчення нових методів, технологій, текстур, списків можливостей. Одним словом, головне завдання – знайти проблеми і труднощі і пояснити їх важливість.
 • Прогностичний. Тут проводиться установка певної мети, знаходження завдань, які необхідно виконати, формулювання гіпотези, прогнозування переваг і недоліків проведеного процесу, продумування компенсаційних коштів. Головне завдання в тому, щоб вивчити розгорнуту програму експерименту.
 • Організаційний. Необхідно знайти критерії для проведення програми, підготовка матеріальної основи, розподіл обов’язків, організація певної підготовки кадрів, методичне забезпечення по роботі з експериментом.
 • Практичний. Проводяться початкові контрольні перевірки, впровадження нових технологій, контроль за процесом, результатами, виправлення експериментальної технології.
 • Узагальнюючий. Нам цьому етапі обробляється матеріал, співвідносяться підсумки процесу з поставленими завданнями, проводиться повний аналіз, виправляються і формуються гіпотези з отриманими результатами, оформляється і описується хід і підсумки діяльності.
 • Впровадження. Нова методика вводиться в педагогічний колектив.

Важливо правильно вибрати критерій продуктивності пропонованої системи заходів. Такі аспекти повинні підходити під такі принципи:

 • Бути наскільки можливо неупередженим. Необхідно оцінювати ознака, який досліджується, однозначно.
 • Бути дійсним – розцінювати безпосередньо в той момент, коли дослідник намагається оцінити.
 • Бути чесним по відношенню до дослідницької діяльності.
 • Бути повним. Комплекс характеристик повинен з необхідною повнотою охоплювати всі важливі властивості досліджуваного процесу.
Посилання на основну публікацію