Поняття гри в педагогіці, її види та вимоги

Гра в педагогіці – це важлива складова в організації навчання і дозвілля людей різного віку.

Ігрова педагогіка – це розділ педагогіки, в якому центральне місце при педагогічного процесу відводиться іграм.

Функції і поняття гри в педагогіці

Педагогічна гра виконує такі функції:

  • Розважальну – гра створює сприятливу атмосферу в ході навчання, при цьому досліджуваний матеріал сприймається з великим захопленням;
  • Навчальну – гра допомагає в розвитку загальних навчальних умінь і навичок;
  • Комунікативну – в грі діти і дорослі об’єднуються один з одним, що дозволяє налагодити емоційний контакт і сформувати навички спілкування;
  • Компенсаторну – в процесі гри створюються умови, що задовольняють особистісні установки, які важко виконати в реальності;
  • Релаксаційну – гра знімає емоційне і фізичне напруження, викликане навантаженнями навчальної або трудової діяльності;
  • Самовираження – дозволяє в ігровому процесі реалізувати творчі здібності, найкращим чином розкрити власний потенціал.

Грою називається основний вид діяльності дітей, зокрема, це вільна і самостійна діяльність, що виникає з їх ініціативи.

Мотив гри – це сам процес, а не результат. Дитина сприймає гру як засіб самореалізації і самовираження.

Які існують види ігор

У сучасній літературі визначено кілька класифікацій ігор. За змістом і особливостям, ігри бувають:

Театралізовані – такі ігри припускають наявність глядачів (це можуть бути однолітки, молодші діти, батьки). В процесі театральної ігровий постановки формуються вміння за допомогою образотворчих засобів (інтонації, міміки, жестів), точного відтворення ідей художнього твору і авторських текстів. Це складний вид гри, тому участь дорослих тут необхідно.

Сюжетно-рольові ігри в педагогіці – це розваги, які організовуються самими дітьми під наглядом дорослих. Сюжетно-рольові ігри грунтуються на дитячої самодіяльності. Іноді їх ще називають творчими, оскільки в самому розпалі розваги відбувається не копірка дій, а творче осмислення, відтворення в втіленому образі, ігрових мотивах.

Будівельні – це різновид сюжетно-рольових ігор. Головна суть будівельної гри – спорудити всілякі споруди, взяті з життя, і пограти з ними.

Дидактичні (рухливі) – гри з правилами, які базуються на чіткому програмному змісті, дидактичної задачі, цілі навчання. Такі розваги спрямовані на навчання дітей способам порівняння і угрупування предметів по зовнішній ознаці, призначенню. Рухливі ігри виступають засобом виховання зосередженості, уваги, координації дій, наполегливості, а також розвивають пізнавальні здібності.

Вимоги до організації гри

Ігри організовуються відповідно до таких вимог:

  • Дотримання моральних норм, засновані на гуманності і загальнолюдських цінностях;
  • Свобода і добровільну участь дітей в грі;
  • Відповідність змісту ігрових дій з поведінкою в реальній ситуації;
  • Розуміння правил і суті гри.

Ігри організовують і координують дорослі. Де необхідно гра припиняється, але не пригнічується. Важливо забезпечити для кожного учасника можливість прояву ініціативи.

В кінці гри проводиться її аналіз, після чого можна переглянути зміст і правила розваги.

Посилання на основну публікацію