Поняття, функції та завдання педагогічної науки

Педагогіка – це термін, який може приймати різні тлумачення, і під ним маються на увазі:

 • різноманітні ідеї, візуалізація цілей, суть і методики виховання, навчання, освіти;
 • об’єднана в єдине ціле з процесами виховання, освіти і навчання область наукових досліджень;
 • діяльність, спеціальність, практичне заняття, спрямоване на виховання, навчання, освіту;
 • навчальна дисципліна, що включає до свого складу середню і вищу професійну і фундаментальну наукову педагогічного освіту;
 • мистецтво, професіоналізм і елементи виховання.

Дана глава покликана дати читачеві детальну уяву про поняття педагогічної науки. Варто відзначити той факт, що люди досвідченим шляхом отримують деякі педагогічні знання, помічають певні залежності, що зв’язують різні педагогічні явища. Всім відомо, що ще за часів первісності люди володіли деякими способами виховання дітей, а так звані методики переходили з покоління в наступне покоління у вигляді традицій, звичаїв та інших правил життя.

Свій відбиток дані навички знаходили в різноманітних:

 • приказках;
 • прислів’ях;
 • міфах;
 • легендах;
 • казках.

Існування народної педагогіки не представляється можливим без педагогів, книг, шкіл або ж науки. Однак при всьому при цьому вона набагато старше педагогічної науки. З іншого боку, педагогічна наука займається узагальненням конкретних фактів, знаходить і вивчає зв’язують явища причинного зв’язку. В її діяльність не входить опис явищ, педагогіка пояснює і відповідає на питання, пов’язані з причинами виникнення і характером змін, які мають місце в розвитку людини в умовах постійного впливу освіти і навчання. Попри це, одночасно з наукою педагогіки продовжив своє існування життєвий викладацький досвід. Попри видатну форму свого існування, він не пропав, а був відтворений, і в процесі перенесення різних випробувань змінився, змінилися орієнтири і цінності, проте сама суть методу збереглася у вигляді педагогічної культури народу, його педагогічної ментальності, і на сьогодні являє собою головне науково – педагогічне знання.

Функції і завдання педагогіки

Функція в педагогіці – це обов’язки і коло діяльності викладача в процесі навчання.

До функцій педагогічної науки відносяться такі її типи:

 • аналітична,
 • прогностична,
 • проективно-конструктивна.

Мета аналітичної функції полягає у вирішенні питань:

 • загальнотеоретичного вивчення, оповідання та визначення сутності, причинно-наслідкових зв’язків процесу навчання;
 • вивчення, узагальнення, тлумачення і розуміння педагогічного досвіду.

Прогностична функція охоплює вирішення наступних завдань:

 • надання науково – обґрунтованого визначення мети, проєктування і поліпшення системи освіти;
 • надання ефективного ведення освітньої політики.

Проєктивно-конструктивна функція займається питаннями:

 • створення нових педагогічних методик, педагогічних теорій, а також основ нововведень педагогічної діяльності;
 • впровадження продуктів викладацьких досліджень в практику;
 • науково – методичного забезпечення контролю освітніх структур.

Варто відзначити, що крім функцій існують і завдання педагогічної науки.

Завдання педагогіки

Які ж завдання ставляться перед педагогічною наукою? Після розбору призначення педагогіки можна з’ясувати відповідь на це питання. До завдань педагогіки можна віднести:

 • аналіз історії створення та розвитку педагогічного пізнання, а також способи його використання в суспільстві;
 • побудова методології та методики педагогічного розуміння;
 • створення наукової картини педагогічної дійсності;
 • проведення широкомасштабних і постійних досліджень з важливих педагогічних питань;
 • розвиток педагогічного процесу в умовах суспільства;
 • загальнотеоретична і практична підготовка детальної багатоступінчастої системи педагогічної роботи в суспільстві і його окремих структурах;
 • педагогічне сприяння розвитку особистості будь-якими можливими способами, якими володіє сучасне суспільство;
 • створення систем функціонування педагогічних установ та підвищення їх ефективності до існуючих вимог часу;
 • розробка форм, методів, засобів і технологій педагогічної роботи по знаходженню завдань виховання, навчання, освіти;
 • вивчення індивідуальних педагогічних систем роботи з різними віковими, професійними та іншими соціальними групами громадян;
 • формування актуальних питань цивільного, морального, правового, гуманітарного, демократичного;
 • підготовка громадян до безпечної життєдіяльності, а також до інших проблем, просунутих динамікою життя нинішнього суспільства і людства;
 • передбачення педагогічних продуктів наявних умов життя, що відбуваються в суспільстві змін, прийнятих державних рішень;
 • створення питань керівництва педагогічними організаціями, педагогічними системами і педагогічною роботою, його наукового, організаційного, методичного, навчально-технічного, кадрового та педагогічного оснащення;
 • формування системи професійно-педагогічної підготовки керівників, відповідальних посадових осіб, практичних працівників, фахівців різних областей, підприємств, чия робота якимось чином пов’язана з педагогічною дійсністю;
 • участь в міжнародних педагогічних проєктах, обміні необхідною інформацією та досвідом роботи, аналіз іноземного досвіду педагогічної роботи, а також способів і шляхів його застосування в умовах сучасної України;
 • підготовка науково-педагогічного та педагогічного персоналу, громадських, технічних, юридичних та інших педагогів для роботи в стінах освітніх установ.

Педагогіка являє собою одну з найбільш соціально значущих наук, що володіють суспільним призначенням. У неї є власні інтереси, зусилля і своя організація. Її визначають, як науку, що займається винаходом сучасних і поліпшенням існуючих педагогічних навичок, методик і більш вдосконалених моделей педагогічної дієвості з метою задоволення інтересів людини і соціуму в цілому.

Висновок

Педагогіка є соціальною силу, яка сприяє процвітанню цивілізованого життя, матеріальних і духовних цінностей, боротьби з неписьменністю в умах і практиці, що має можливість зробити свій внесок у їх результати.

Основне соціальне призначення педагогіки полягає в прогресивно-продуктивному поліпшення життя і майбутнього.

Посилання на основну публікацію