Поняття естетичного виховання

Естетичне виховання – це частина загального виховного процесу, що має на меті сформувати навик сприйняття і перетворення навколишньої дійсності відповідно до законів краси в усіх сферах людської діяльності.

Цілі і завдання естетичного виховання

Естетичне виховання покликане сприяти всебічному гармонійному розвитку особистості.

Методи і інструменти естетичного виховання формує наука естетика.

Естетика – наука, що вивчає закономірності художнього освоєння зовнішнього світу особистістю. Естетика визначає сутність і форми сприйняття і перетворення дійсності, роль мистецтва в розвитку суспільства.

Підсумок естетичного виховання – сформований естетичне свідомість і естетичне поведінку особистості.

Ключовим елементом естетичної свідомості є естетичні почуття: оцінка, смак, ідеали. Саме вони дозволяють естетичному свідомості як формі суспільної свідомості реалізуватися через художньо-емоційне пізнання дійсності. Виражається естетичне пізнання у творчості і естетичних поглядах.

Метою естетичного шкільного виховання є прищеплення навички сприймати і розуміти красу.

Здорова особистість здатна розрізняти справжню красу і потворне; гармонійно розвинена людина не залишається байдужим, помічаючи прекрасне в навколишньому світі. Саме ці здібності важливо виростити в дітях.

Естетичне сприйняття створює певні емоції, а тому необхідно формувати для учнів комфортні і сприятливі для проживання цих емоцій умови. Потрібно розвивати в дітях уміння повноцінно сприймати твори мистецтва, що передбачає також і теоретичну підготовку, наприклад, при вивченні скульптури, музики, образотворчого мистецтва. Навчившись сприйняття прекрасного, учень також повинен бути здатним проаналізувати його, дати порівняльну оцінку з побаченим раніше. Власне, все вищеназване і є естетичне мислення, рівень якого пов’язана з розумовою вихованням в цілому, навиком мислити.

Відзначимо також такий важливий момент: одночасно з розвитком навички естетичного сприйняття важливо прищепити здатність естетично ставитися до навколишнього світу. Люди повинні не просто вміти насолоджуватися красою природи, творами мистецтва, а й берегти їх. Естетичне виховання також передбачає навчання естетиці поведінки, шанобливого ставлення до себе, своїм зовнішнім виглядом, манерами поведінки, культуру мовлення та прояви емоцій.

Способи естетичного виховання

Естетика в школі використовує різноманітні інструменти, як джерела отримання необхідних навичок:

  • образотворче мистецтво покликане розвинути в дитині фантазію і сприйняття;
  • елементи музики, такі як мелодія, тембр впливають на емоційно-чуттєву сферу дітей
    художня література дає приклад володіння словом, як способом висловлювати думки і почуття;
  • театр, балет, опера демонструють різноманітні способи проживання і вираження почуттів, викликають яскравий емоційний відгук;
  • кіно, цирк являють собою поєднання багатьох видів мистецтв;
  • колективне обговорення питань з естетичних позицій;
  • природа, як джерело натхнення і усвідомлення різноманіття світу;
  • обговорення фактів і подій суспільного життя;
  • активне залучення дітей в практичну діяльність зі створення естетичної обстановки в класі, школі та інших місцях їх знаходження.

На ефективність естетичного виховання значимо впливає позаурочна діяльність. Це можуть бути етнографічні групи, ансамблі, театральні гуртки або гуртки інших видів творчості, уроки на природі тощо.

Відносно естетичного виховання важливі такі предмети естетичного циклу як малювання, співи, музика. Заняття з даних дисциплін включають в себе вивчення теорії мистецтва і розвиток творчих здібностей шляхом практичного застосування. А для того, щоб розширити і поглибити естетичні знання, учні повинні додатково займатися в позашкільних освітніх установах, таких як художні або музичні школи, студії різної спрямованості.

Говорячи про естетичне виховання дитини, не можна не підкреслити роль сім’ї в цьому процесі. Естетика в щоденному побуті, наявність домашньої бібліотеки, що є традиція спільно відвідувати театр, виставки, обговорювати прочитані книги і т.п. – все це сприяє прищеплювання естетичного смаку дітям.

Посилання на основну публікацію