Педагогічна взаємодія – коротко

Поняття «педагогічна взаємодія» передбачає взаємну активність навчає і навчається. Педагогічна взаємодія повно і цільно відображається в педагогічному процесі і складається з педагогічного впливу і власного активного сприйняття учня.
Тому поняття «педагогічна взаємодія» ширше за значенням, ніж «педагогічний вплив», «педагогічний вплив», «педагогічне ставлення», так як воно передбачає активність обох сторін: педагогів і виховуваних.
Можна визначити наступні зв’язки між суб’єктами і об’єктами виховання в результаті педагогічної взаємодії.
1. Інформаційні зв’язки.
2. Організаційно-діяльні зв’язку.
3. Комунікативні зв’язки.
4. Управління і самоврядування.
Всі дані види зв’язків перебувають у постійному взаємозв’язку і взаємодії, тільки так може вийти цілісний процес педагогічної взаємодії.
При аналізі педагогічної взаємодії необхідно звертати увагу на причинно-наслідкові зв’язки і визначати особливо важливі, істотні. Це виявлення дає можливість потім більш вдало планувати нові рівні вдосконалення особистості.
Так, знання причин недоліків у навчальній роботі групового колективу дозволяє правильно визначити завдання щодо усунення недоліків у його роботі.
Щоб розробити стратегічну лінію управління педагогічним процесом, необхідно визначити головну ланку в педагогічній діяльності.
Там, де це можливо, необхідно визначати і значущі зв’язки між педагогічними явищами, не забуваючи про провідну роль ефективного аналізу педагогічних явищ.
Таким чином, система педагогічного процесу складається з об’єктів і суб’єктів виховання, де об’єктом виховання є учні, а суб’єктом виховання – навчальні. У той же самий час, система педагогічного процесу складається з різноманітних зв’язків, які можуть виникати між ними, а також складається з умов, де відбувається взаємодія суб’єктів і об’єктів виховання.
Таким чином, описуючи третю лекцію «Освіта як суспільне явище і педагогічний процес», ми спиралися на основні пункти лекції: сутність освіти як суспільного явища, роль освіти в процесі соціалізації людини, історичний характер освіти і найважливіші етапи його розвитку, сутність педагогічного процесу як системи , його структура, рушійні сили педагогічного процесу, педагогічна взаємодія. Що в підсумку і дає нам можливість найбільш повного осмислення і закріплення цих понять.

Посилання на основну публікацію