Педагогічна теорія і етапи її утворення

Педагогічна теорія – це особлива організація знань, яка пояснює окрему область явищ педагога.

Виділяють такі основні складові педагогічної теорії:

 • Закони та закономірності.
 • Основи.
 • Правила
 • Пояснення.

В літературі існує класифікація педагогічних теорій. Загальні системи педагогіки поділяють на теорії виховання і навчання. На це великий вплив зробили: Б. І. Коротаєв, Б. Т. Лихачов, І. П. Підласий, В. Г. Прянікова, З. І. Равкин і інші.

Психологічна педагогічна теорія розглядає таке питання – аналіз взаємозв’язку навчання, виховання і розвиток дітей дошкільнят. В кінці тридцятих років 20 століття були сформовані три головних теорії:

 • Перша – виховання дитини відносять до вільного процесу від навчання і викладання.
 • Головне завдання – самостійність, незалежність дитини від дорослого.
 • Друга – вивчення взаємозв’язку розвитку та навчання.
 • Третя теорія – це в педагогіці окремий процес, який передбачає розвиток дитини, незалежно від навчання і виховання.

Найвищого теоретичного рівня освіти вимагає педагогічна теорія розвиваючого навчання. Також необхідно дотримуватися швидкого темпу навчання, постійного зубреніе навчального матеріалу в сучасних умовах, навчання дітей матеріалом, який мотивує в вивчення і пізнання, гуманізації взаємозв’язку дітей і педагогів.

При вихованні дитини необхідно направляти його не тільки на існуючі стандарти, але на втілення його потенціалів. Вміння, знання та навички є способом повноцінного створення особистості дитини, а не метою. Під час занять педагог відноситься до учня, як до співробітника або партнера. Учитель повинен враховувати інтереси дитини, так як на першому місці стоїть напрямок його подальшого вдосконалення як члена суспільства.

Існують спеціальні педагогічні теорії, які розкривають проблеми виховання дітей дошкільнят. За викладацької антропологією, навчання є створенням умов, які направляються н розвиток дітей. Головне – це особистість дитини як суб’єкта. Будь-яка дитина потребує підтримки і допомоги дорослого.

Судження розвитку особистості

За типом судження розвитку особистості педагогічні теорії діляться на наступні:

 • Когнітивні.
 • Психоаналітичні.
 • Теорія прив’язаності.
 • Біхевібристичні.
 • Гуманістична.
 • Діяльнісний підхід.

Всі ці теорії, по змісту, реалізують принцип інтеграції. Розкриваються вони на стадії наукового осмислення і експериментування.

Наукові дослідження, які проводяться сьогодні, показують позитивну сторону зближення різних видів активності, при цьому використовуючи цікаві для дітей форми і засоби за змістом. Паралельно проводиться вивчення різних видів програм. Це дозволить економити достатньо часу для організації ігрової та самостійної активності дитини і прийти до бажаного освітнього ефекту за невелику кількість часу.

Вітчизняні педагогічні теорії

Вітчизняні теорії виконують такі функції:

 • Включають обмежені напрямки розвитку дітей.
 • Беруть до уваги дані психології і педагогіки дошкільника.
 • Показують результат робіт авторів протягом багатьох років над різними проблемами.

Останнім часом актуальним стала проблема ролі економіки у формуванні особистості дошкільника. Дана проблема економічного виховання недавно стала проглядатися в аспекті морального і трудового виховання.

У теоретичному аспекті правове виховання розглядалося з боку поваги свободи дітей як особистості. Морально-правова освіта має на увазі:

 • Розвиток самооцінки дитини.
 • Розвиток самовпевненості.
 • Моральних мотивів поведінки.
 • Розвиток взаємин.

Головне завдання сучасної педагогіки дошкільної освіти – вирішення питань, які пов’язані з формуванням у дитини активних і зацікавлених відносин до країни, в якій він проживає.

Три етапи освіти

Педагогічна теорія правового виховання дітей дошкільного віку пояснює важливість, зміст, періоди і викладацькі умови. Виділяють три основні етапи освіти:

 • Перший етап називається базовим. Сюди входить знайомство з моральними нормами і принципами: етичні бесіди, показання моральних ситуацій, відеозапису, моральні вчинки дітей і т.д.
 • Другий етап називається головним. Відбувається знайомство з особистими правами дитини: на відпочинок, освіту, ім’я та прізвище, любов. Відбувається читання художніх творів, етичні бесіди, вправи в практичний навичках поведінки в різних ситуаціях.
 • Третій етап – заключний. Включає розповідь про Конвенцію про права дитини, які діють для всіх дітей, читання художніх творів, розробка колажу про права дитини, моральні бесіди і інше.

Концепція в педагогіці – це визначення патріотичного освіти, яка розглядається в контексті всебічного формування особистості.

Патріотизм – це любов до своєї Батьківщини і Землі.

Виділяють такі кошти патріотичного виховання:

 • Мезосередовище.
 • Література і мистецтво.
 • Фольклор.
 • Практика.
 • Звичаї та інше.

Використовуються різні методи патріотичного розвитку: екскурсії, ігри-подорожі, відвідування музеїв, виставки дитячих малюнків. Сучасні педагогічні теорії вивчають питання навчання і розвитку дітей дошкільнят. Для збагачення системи дошкільної освіти відбувається вивчення іноземних педагогічних теорій.

Дошкільна викладацька наука постійно поліпшується і вдосконалюється. Велику роль відіграє позитивний досвід активності освітніх установ для дітей дошкільного віку.

Посилання на основну публікацію