Педагогічна місія: визначення та концепції

Для детальної характеристики поняття “педагогіка”, слід розуміти, в чому полягає історична місія освіти. Визначенню, як і самого процесу, дуже багато років. За все року різні автори, які відіграють ключові ролі в історії, давали безліч власних описів і характеристик педагогіці, як явищу. Важливо виділяти найбільш лаконічне і доступне пояснення цієї науки.

Суть визначення поняття педагогіка

Педагогіка – це наука, що вміщає в себе закони освіти. Вона покроково конструює виховний процес формування особистості. Особливістю є передача соціального досвіду від старшого покоління до молодшого.

Поняття історичної місії педагогіки криється в її функціонал. Виділяють три основні функції:

  • загальнотеоретична
  • прогностична
  • практична

Практична ділиться на кілька аспектів. Це освітня, розвиваюча і виховна функції. Перша функція формує мотивацію до пізнавальної діяльності, друга – формування психічних процесів, і третя – поява окремих якостей і властивостей.

Різнобічність педагогічної місії

Педагогіка є наукою, яка виконує різні ролі. Виділяють кілька основних цілей: освіту, виховання і розвиток індивіда.

В основному, виділяють комплекс якостей, характерних процесу педагогіки:

  • підготовка людини до життя в соціумі,
  • розвиток відносин між людьми,
  • передача досягнень в культурі,
  • вживання моральних і етичних норм у повсякденному житті
  • забезпечення балансу між інтересами суспільства і особистості.

Весь функціонал базується на основі історичного досвіду, але це тільки одна частина педагогічної місії. Друга частина зациклена на понятті розвитку. Визначення поняття “розвиток” в педагогіці пов’язують з прогнозуванням. Під час цього процесу відбувається формування і підготовка особистості до майбутніх вимогам суспільства. Такий перспективний розвиток дозволяє передбачити кардинальні зміни в світі, країні або окремій невеликій соціальній групі.

У сучасному світі перспективний розвиток має особливо важливу роль. Це залежить від прискорення розширення меж суспільства і прогресу людства. Величезний інформаційний потік змушує людей “працювати на випередження”, і є величезна ймовірність, що на тлі такого швидкого розвитку, є можливість побороти світової педагогічний криза.

Педагогіка в сучасному значенні

Історична місія педагогіки співвідноситься із сучасною. Концепція ґрунтується на певних установках. Педагоги зі стажем дотримуються їх у повному обсязі, адже це важливо для організації процесу освіти. У педагогіці поняття “освіта” за визначенням різних авторів має межують один з одним риси. Ключовим мотивом будь-якого освітнього педагогічного дії є реалізація реального потенціалу особистості в соціокультурних умовах. Це в першу чергу розвиток творчих здібностей і позитивних індивідуальних якостей.

Педагогіка як наука обов’язково повинна бути реалізована в педагогічній практиці. В цей аспект реалізації входить розробка нових систем навчання, прогнозування розвитку і наукове узагальнення педагогічного досвіду.

Наступність в педагогіці схвалюється, але обов’язковою має бути інноваційна спрямованість. Для закономірною системи розвитку слід компонувати традиційні підходи з новими методиками. Цей спосіб колаборації здатний вивести освіту на новий рівень, який буде задовольняти потреби часу.

Під час пошуку інноваційних методів, варто звернутися до закордонних практик. Педагогічний процес повинен бути відкритим, тому не потрібно боятися запозичення світових напрацювань. Процес утворення повинен супроводжувати людині протягом усього його життя, через що в будь-який педагогічної концепції повинні бути охоплені різні вікові категорії.

Посилання на основну публікацію