Педагогічна діяльність

Особливим видом суспільно корисної діяльності дорослих є педагогічна діяльність, яка являє собою процес підготовки дитини до життя у відповідності з усталеними економічними, моральними, політичними, культурними та іншими цілями суспільства. Педагогічна діяльність є свідомим впливом дорослих людей на процес виховання дітей, метою якого є перетворення людської природи.
Педагогічна діяльність організовує об’єктивний процес виховання, оскільки оперує такими поняттями, як педагогічна теорія (теоретичні знання); педагогічний досвід (практичний досвід); система спеціальних установ. Вона вивчає закони виховання і ґрунтується на достовірних знаннях, що дозволяє їй стати глибоко усвідомленою, ефективної, здатної до вирішення виникаючих протиріч. У структурі педагогічної діяльності можна виділити кілька компонентів.
Початковим компонентом є усвідомлення педагогом потреб, тенденцій суспільного розвитку, основних вимог, що пред’являються до людини.
Другим компонентом є різні наукові знання, вміння, навички, набуті людиною в самих різних галузях життя і суспільних відносин, які передавалися з покоління в покоління, в результаті чого у людини формується світогляд, т. Е. Усвідомлене ставлення до життя.
Останнім компонентом педагогічної діяльності є власне педагогічні знання, виховний досвід, майстерність, інтуїція.
У науково-педагогічній практиці виділяються також функції педагогічної діяльності:
1) передача знань, умінь і навичок, формування світогляду;
2) розвиток інтелектуальних здібностей підростаючого покоління;
3) вироблення поведінки учнів на основі усвідомленого розуміння та засвоєння морально-етичних правил поведінки в суспільстві;
4) формування естетичного ставлення до дійсності (вчити розпізнавати прекрасне і потворне, відстоювати прекрасне).
Всі ці функції послідовно і логічно взаємопов’язані один з одним і спрямовані на формування різнобічно розвиненої особистості учня.
До мети педагогічної діяльності належить виховання дитячої особистості. У свою чергу, педагогічна мета відображає філософські, економічні, моральні, правові, естетичні уявлення суспільства про скоєний людину та її призначення в житті суспільства.
Діяльність учителя – завжди творча діяльність. При цьому повинна враховуватися логіка діяльності з опорою на потреби та інтереси дитини і виховні цілі та завдання.

Посилання на основну публікацію