Освітній процес

Освітнім процесом є спеціально створене, що розвивається в межах певної виховної системи взаємодія вихователів і вихованців, спрямоване на досягнення поставленої мети і призводить до зміни індивідуальних якостей особистості учнів.
Процес (від лат. Processus – «просування») означає, по-перше, послідовну певну зміну стану, хід розвитку чого-небудь; по-друге – поєднання певних послідовних дій для досягнення якого-небудь результату.
Головною одиницею процесу виховання є освітній процес. Освітній процес визначає, встановлює, формує цілісну систему педагогічних взаємин вчителів та учнів. Поняття «процес виховання» має значення цілеспрямованого формує впливу на розвиток особистісних характеристик. Поняття «освітній процес» відображає систему навмисно організованих виховних взаємодій.
Завдання освітнього процесу:
1. Визначення мотиваційної спрямованості пізнавальної діяльності учнів.
2. Організація пізнавальної діяльності учнів.
3. Формування навичок розумової діяльності, мислення, творчих особливостей.
4. Постійне вдосконалення пізнавальних знань, умінь і навичок.
Основні функції освітнього процесу:
1. Освітня функція передбачає формування стимулюючого напрямки і досвіду практичної пізнавальної діяльності.
2. Виховна функція передбачає розвиток певних якостей, властивостей і відносин людини.
3. Розвиваюча функція передбачає становлення і розвиток психічних процесів, властивостей і відносин людини.
Основні принципи організації та функціонування освітнього процесу:
1. Цілісний підхід до виховання.
2. Безперервність виховання.
3. Цілеспрямованість у вихованні.
4. Інтеграція та диференціація спільної діяльності педагогів та вихованців.
5. Природосообразно.
6. культуросообразность.
7. Виховання в діяльності і в колективі.
8. Послідовність і систематичність у навчанні та вихованні.
9. Єдність і адекватність управління і самоврядування в педагогічному процесі.

Посилання на основну публікацію