Особливості виховання дітей молодшого шкільного віку

Особливість виховання молодших школярів випливає з особливостей даного вікового періоду. Основою виховання виступає сюжетно-рольова гра, яка вже досягла свого максимального розвитку. У грі дитина має можливість не тільки приміряти на себе певну соціальну роль, а й опанувати нормами поведінки в різних ситуаціях. При засвоєнні первинних етичних норм, формуються моральні уявлення.

У процесі виховання у дітей виникає моральна мотивація поведінки, в залежності від що складається навколо ситуації.

Із зростанням самостійності дитини відбуваються зміни і у взаєминах з педагогом і однолітками. У цей момент велику увагу слід приділяти вихованню самооцінки і авторегуляції власної поведінки. Дитина повинна навчитися контролювати власну поведінку не тільки з позиції авторитету, а й відповідно до засвоєним моральним нормам.

У процесі виховання, під керівництвом педагога, діти молодшого шкільного віку набувають навички колективної взаємодії. Вчаться усвідомлено застосовувати суспільні норми, співвідносити їх з власною поведінкою і вчинками.

У молодших школярів під час взаємодії один з одним починають оформлятися перші мікрогрупи, в яких часто виникають суперечності, аж до конфліктів. Завдання педагога полягає в тому, щоб не просто передати дітям навички поведінки, а виховати моральні переконання. Досягається це шляхом формування і розвитку досвіду здійснення моральної оцінки своєї поведінки та поведінки інших.

В основі виховного процесу, здійснюваного в рамках школи, лежать два основних підходи:

  • Діяльний – організація різних видів діяльності (трудової, пізнавальної, художньої і т.д.)
  • Комплексний – органічне поєднання різноманітних видів діяльності і їх спрямувань.

Основу змісту виховання в початковій школі становить формування всебічно розвиненої особистості, а конкретні розділи змісту групуються навколо виховання життєво важливих якостей громадянина, працівника, сім’янина.

Посилання на основну публікацію