Основні характеристики науково-педагогічного дослідження

Насамперед необхідно почати з початкового етапу науково-педагогічного дослідження, з теоретичної ерудиції та підготовки дослідника. Що знає і чим володіє той чи інший дослідник – це суто індивідуальна річ при всій загальності одержуваного освіти в освітніх установах.
Формулювання проблеми. Визначення проблеми взагалі являє собою опис суперечливого явища і ситуації, т. Е. Характеристику різночитань між теорією про об’єкт практичної діяльності і власне практикою, які виявляє дослідник у вивченому їм матеріалі. Виявлення тієї чи іншої проблеми якимось педагогом пояснюється відсутністю особистого досвіду педагога й тим, що в безпосередньому особистому досвіді вчений-педагог завжди має справу лише з тією чи іншою частиною об’єктивної дійсності. Також важливі поняття педагога-вченого про дійсність, які склалися в результаті всієї його наукової підготовки. Цілком зрозуміло стає, що кожен педагог по-різному визначає значимість і цінність різних проблем, отже, може бути виявлена ​​різна актуальність і значимість, першорядність і цінність проблем. Отже, по-різному виявляється і мета наукового педагогічного дослідження, що є підсумковим результатом вирішення проблеми.
Мета для педагога є визначенням зовнішньої необхідності педагогічного наукового дослідження.
Об’єкт і предмет науково-педагогічного дослідження. Об’єкт науково-педагогічного дослідження – це частина об’єктивної дійсності, яка стає елементом практичної і теоретичної діяльності людини на даному етапі. Предмет – це відповідні властивості і відносини об’єкта в науковому дослідженні, які входять до складу процесу практичної діяльності.
Характеристика основних методологічних і теоретичних позицій. Педагогічна концепція, яка є основою всього наукового дослідження, вважається визначальною у виборі методів педагогічного дослідження, так як саме її положення і будуть прийматися дослідником за необхідні методологічні позиції. Тут, отже, також можливо різноманіття.
Емпіричні та теоретичні методи дослідження характеризують відповідно емпіричний і теоретичний етапи педагогічного наукового дослідження. До емпіричним методам ставляться спостереження, експеримент, опитування, анкетування, тестування, бесіда, інтерв’ювання, аналіз змісту документів, вивчення шкільної документації, методи вимірювань, статистичний аналіз, соціометричні методи (більш докладно дані методи будуть розглядатися в наступній лекції).
Теоретичні методи, суть яких полягає в тому, щоб визначити систему емпіричного і узагальненого матеріалу з точки зору певного наукового погляду, т. Е. Необхідно оформити весь отриманий різноманітний емпіричний матеріал теоретичними методами в єдину систему педагогічних знань.

Посилання на основну публікацію