Організація та проведення диспуту в школі

В наш час питання прямого спілкування між людьми і розвиток активних форм навчального спілкування в школі набуває вкрай гострий характер. У більшій частині випадків, класичні уроки не дають можливості розширити методи спілкування через необхідність дотримання дисципліни та суттєвого обсягу матеріалу, який повинен бути піднесений учням. Саме з цієї причини виникли так звані уроки-диспути, націлені конкретно на розвиток спілкування.

Що таке диспут. Визначення

«Диспут» в перекладі з латинської мови означає «міркувати». Слово “діспутіровал” має на увазі під собою процес публічної суперечки на деяку тему. При цьому враховується зіткнення різних, іноді, навіть діаметрально протилежних точок зору при розгляді питання, що обговорюється, проблеми з метою вибору вірного рішення.

Так само, як і в ході обговорення питання, за допомогою диспуту моделюється проблемний підхід до організації всіляких форм навчально-пізнавальної роботи учнів, пов’язаних з визначенням відповідей на деякі теми з життя школи, класу, що підходять під вимоги сучасності моральних норм особистості. Всім відомим фактом є те, що істина знаходиться в суперечці, іншими словами в конфлікті поглядів. З іншого боку, диспути на увазі не тільки суперечки, але також і інсценування з музичним оформленням, в деяких випадках учні приміряють на себе конкретні ролі, представляючи себе на місці обраного героя. У гру-аналіз входять всі учні класу. Для активності мислення на уроці педагогу необхідно усвідомлено провокувати і навіть стимулювати суперечка, підказуючи свідомо невірні рішення, створюючи потрібну атмосферу пошуку правди. В процесі обговорення питання зростає навчальна активність слабких учнів, всі стають більш відкритими і, як наслідок, товариськими, починають прислухатися один до одного. Виходячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок, що диспут в педагогіці – це не тільки особлива форма навчальної роботи, а й висока духовна форма спілкування. Діти набувають необхідні для життя в суспільстві вміння: вибудовують свою поведінку щодо позиції інших людей, виховують в собі культуру спілкування, розвивають почуття взаємної відповідальності. Залежно від рівня підготовки аудиторії можуть бути виділені:

 • диспут-лекція;
 • диспут-конференція;
 • диспут-дискусія.

За змістом диспути підрозділяються на наступні типи:

 • морально-етичні;
 • суспільно-політичні;
 • естетичні;
 • професійні.

Основні етапи

Поняття диспуту грунтується на трьох фундаментальних етапах його підготовки і проведення: підготовчому, основному, підсумковому.

Підготовчий етап

 • формування організаційної групи;
 • розподіл обов’язків;
 • вибір ведучого;
 • анкетування, формулювання проблемних питань;
 • підготовка інструкцій і обладнання;
 • вибір приміщення і його відповідного заходу оформлення.

Основний етап

Хід обговорення теми на базі сформульованих питань.

До початку обговорення питання необхідно розповісти про порядок проведення диспуту, позначити актуальність обраної для нього теми, конкретизувати предмет обговорення, а також уточнити деякі окремі поняття. В якості початку диспуту може послужити проблемне питання до аудиторії, інсценування окремого епізоду з твору, який провокує виникнення проблемної ситуації, пісні, вірші, пов’язані з проблемою. Роль складової частини диспуту буде грати виражає істину резюме проблеми. У його якості можуть виступати погляди на проблему, яка розглядається видатних людей, докладні теоретичні положення, типові факти або ж приклади.

Підсумковий етап

короткий аналіз диспуту, властивих його плюсів і мінусів, а також шляхів вирішення завдань. Заохочувальна оцінка учасників, визначення нових необхідних для розгляду дискусійних проблем.

Вимоги до організації та проведення диспуту

Диспут може бути проведено виключно в тих випадках, коли діти мають деяким досвід бесід про життя і сформованими перші навички спілкування, що дозволяють виключити зневажливе ставлення до виступаючого. Більш того, існує цілий ряд правил по успішному проведенню диспуту:

 • Вибір теми для диспуту повинен грунтуватися на її значущості, проблемності, актуальності. Також обрана тема повинна надавати різні точки зору.
 • Тема конкретизується точними питаннями для обговорення, яких може бути від 3 до 6.
  Оголошення та запрошень квитки необхідно підготувати своєчасно.
 • Оформлення приміщення повинно відповідати проведеного в ньому заходу (диспуту), елементами оформлення можуть бути різні банери, плакати, афоризми, цитати.
 • Підбір і надання учасникам відповідній темі літератури.
 • Вірний вибір ведучого, який здатний «запалити» аудиторію.
 • Важливо встановити чіткий регламент за виступами.
 • В кінці необхідно дати оцінку і висловити вдячність учасникам диспуту.

Займаючись організацією диспуту, педагогу необхідно мати на увазі, що:

 • диспут зажадає копіткої, глибоко осмисленої підготовки і живий, захоплюючої форми його проведення;
 • педагог повинен володіти методикою підготовки і проведення диспуту згідно з віковими особливостями учнів, їх освітньо-виховним рівнем і інтересами;
 • в ході обговорення питання потрібно сформувати таку атмосферу, щоб учасники мали можливість висловлювати власні ідеї невимушено і відкрито, не боячись осуду кого б то не було;
 • спілкуватися з учасниками диспуту просто, вільно, так як це сприяє суттєвому зближенню вчителя і учнів;
 • дозволяти дітям аналізувати поняття і доводи, відстоювати власну думку і запевняти в ньому інших учасників.
Посилання на основну публікацію