Організації та проведення ділової гри для дітей

Ділова гра робить позитивний вплив на сприйняття підопічними навколишнього світу, дає можливість придбати певний досвід прийняття рішень, а також сприяє формуванню характеру і елементів поведінки дітей.

Для педагога ділова гра є однією з кращих можливостей для здійснення творчого підходу до організації спільної діяльності та застосування всіх професійних знань з навичками. Необхідною умовою ефективності ділової гри – це суто добровільна і зацікавлена ​​участь як педагога, так і вихованців, а також їх відкритість, щирість і повнота відповідей. При цьому вчитель повинен володіти необхідні для організації та проведення подібних заходів знання. Ділові ігри сприяють підвищенню інтересу по відношенню до даної проблеми, сприяють розвитку креативного мислення, пошуку нових шляхів вирішення складних завдань, тренують практичні вміння.

Ділова гра. Визначення

Ділова гра, в деякій мірі, є репетицію роботи педагога. Вона дозволяє моделювати практично будь-яку можливу педагогічну обстановку в особах, що сприяє розумінню психології людини, адже викладач може поставити себе на місце дитини, її батьків, колег і так далі.

Ділова гра представляє собою одну з ефективних форм взаємодії педагога з учнями і полягає в моделюванні таких систем взаємин, які існують в реальності і дозволяють купувати практичні вміння та навички, необхідні для подальшого самостійного життя.

Види ділових ігор для студентів

Ділові ігри складають досить велику частину педагогічного матеріалу і за методикою проведення поділяються на такі типи:

 • рольові ігри – це такий тип ігор, в якому кожен з учасників має поставлену йому конкретне завдання, або конкретну роль, відповідно до умов обов’язкову до виконання;
 • групові дискусії – це тип ігор, які ґрунтуються на відпрацюванні проведення нарад або ж на придбання навичок роботи в групі. Кожен учасник має персональні завдання, крім того, мають місце і спільні правила ведення дискусії;
 • імітаційні ігри вирішують задачу формування у учасників вистави, яке є характерним для дійсності, і дають можливість відпрацювати поведінкові навички в певній ситуації;
 • організаційно-діяльні ігри – тип ігор, що не володіють строгими інструкціями, в них учасникам не надаються ролі, а сама гра орієнтується на навчання учасників рішенням міждисциплінарних труднощів. Активізація роботи учасників виконується за допомогою певного тиску на особистість;
 • інноваційні ігри спрямовані на формування інноваційного мислення учасників, висувають нові ідеї в класичній системі вчинків, відпрацьовують моделі реальної, бажаної, зразковою ситуацій;
 • ансамблеві гри – є типом ігор, що формує в учасників управлінське мислення. Вони орієнтуються на вирішення певних завдань методом організації ділового партнерського співробітництва команд;
 • дослідні гри – гри, що грунтуються на науково-дослідній роботі, де через ігрову форму відбувається дослідження методик за наведеними в умовах напрямками;
 • гри-тренінги – тип ігор, чия мета полягає в закріпленні будь-яких умінь і навичок з точки зору психології.

Специфіка організації та проведення

У процесах організації та проведення ділової гри педагог грає різні ролі. Якщо до початку гри він є інструктором, то в ході її проведення – консультантом, а на заключному етапі – главою обговорення питання. В якості головної задачі ділової гри беруть живу моделювання освітньо-виховного процесу, відпрацювання вузьких спрямованих на саморозвиток особистості практичних умінь, що сприяють швидкій адаптації до нових умов. Процес організації та проведення гри може бути розділений на 4 наступних етапи:

Проектування гри:

 • сформулювати єдину мету гри і певні завдання для учасників;
 • створити план гри і її загальні правила;
 • описати організацію заходу і послідовність дій учасників;
 • підготувати завдання для кожного з учасників;
 • підготувати необхідну для гри обладнання.

Організаційна підготовка обраної гри з реалізацією визначеної дидактичної мети:

 • представлення учасників;
 • педагогу необхідно пояснити учасникам сенс гри, познайомити з її програмою та правилами, розподілити ролі і поставити перед їх виконавцями завдання, які потребують вирішення;
 • призначаються фахівці, що займаються наглядом за ходом гри і аналізують модельований ситуації. Так само на них покладається оцінювання;
 • визначається тривалість гри.

Хід гри.

Підведення результатів:

 • аналіз гри, виявлення позитивних і негативних моментів;
 • отримання думки учасників про виконання завдань, ступінь їх індивідуальної задоволеності;
 • оцінка експертів, в якості якої може виступати підрахунок набраних балів, вибір номінації і багато інших способів. Критерієм для оцінки може служити кількість і змістовність висунутих думок (пропозицій), ступінь самостійності суджень, а також їх практична значущість.

Умовою успішності проведення ділових ігор є виконання ряду вимог:

 • часте проведення ділових ігор вважається небажаним, оптимальним варіантом буде їх проведення 1-2 рази на рік;
 • потрібно з повною відповідальністю і творчим підходом поставитися до процесу підготовки і організації гри, з тієї причини, що це буде її основою при проведенні;
 • необхідно з усією ретельністю відпрацювати ігрову модель вчинків учасників відповідно до обраної обстановці;
 • важливо чітко формулювати цілі та завдання;
 • зробити розміщення учасників найбільш вигідним з точки зору позиції для спілкування.

Ще одним важливим елементом проведення ділових ігор є їх подальший аналіз: що необхідно враховувати в подальшому, який матеріал має бути вивчена і відпрацювання. Це буде суттєвим аспектом допомоги для проведення ділових ігор в майбутньому і розвитку інтересу учасників до пізнавальної діяльності.

Посилання на основну публікацію