Обов’язки класного керівника

Основна роль класного керівника – створювати в класі такі умови, при яких життєдіяльність учнів була б успішною і комфортною. Він повинен сприяти їх інтелектуальному розвитку, брати участь в становленні їх духовності і допомагати вирішувати різні навчальні та життєві питання. З цих тверджень можна вивести ряд функцій класного керівника: організаційно-координуючу, прогностичну, комунікативну і аналітичну.

Робота класного керівника

В освітньому закладі основним механізмом, який реалізує індивідуальний підхід до учнів, є саме діяльність класного керівника, тому він повинен ставити перед собою сучасні завдання.

Зміст роботи класного керівника складають наступні види діяльності:

 • сприяння соціалізації дитини;
 • збереження індивідуальності учнів;
 • допомога учням в розкритті їх здібностей.

З цього випливає, що керівник зобов’язаний вивчати особистості своїх учнів, дізнаватися їх особисті інтереси і схильності. У цій ролі педагог покликаний створювати позитивну атмосферу і сприятливий психологічний клімат для кожної дитини в навчальному класі. Також йому слід провокувати і направляти процеси самовиховання та саморозвитку особистості.

Однією з важливих обов’язків класного керівника є координація діяльності вчителів, які ведуть інші предмети, з метою допомоги в навчанні своїх учнів, а також сприяння їх морального та інтелектуального розвитку. Учитель, на якого покладено класне керівництво, повинен допомагати учням в отриманні додаткової освіти, радячи їм різні гуртки, секції, клуби, організовані безпосередньо в школі або інших освітніх установах. Також необхідно стежити за тим, щоб виховний процес в класі здійснювався з урахуванням вікових особливостей, національних традицій і вимог реальному житті.

Саме від класного керівника залежить, яким буде зміст діяльності шкільного колективу. Важливою частиною роботи такого педагога є турбота про безпеку і здоров’я учнів, контроль над проведенням диспансеризації, ведення пропаганди здорового способу життя.

Робота педагога передбачає дуже тісний контакт з батьками, тому важливо побудова індивідуальної роботи з ними. Спільна діяльність класного керівника і батьків повинна коригувати помилки сімейного виховання, залучати їх до спільної діяльності, підвищувати рівень педагогічної культури батьків.

Основні функції класного керівника

Виходячи з вищевикладеного, можна сформулювати перелік функцій, що визначають зміст роботи педагога, на якого покладено класне керівництво:

 • аналітико-прогностична;
 • охоронна;
 • організаційно-координуюча;
 • комунікативна;
 • профілактична.

Розберемо, що саме включають в себе ці функції.

До аналітичної функції класного керівника відноситься збір і обробка самих різних видів даних. Вона має на увазі, що педагог получа ет і обробляє особисту інформацію про учнів, робить висновки про рівень їх розвитку, оточенні і ситуації в сім’ї, вивчає і аналізує особистість кожної дитини і колективу в сукупності, прагне до об’єктивного оцінювання успіхів і невдач своїх підопічних, аналізує виховний потенціал інших педагогів, котрі взаємодіють із класом, а також вивчає рівень впливу навколишнього середовища на виховно-освітній процес.

Прогностична частина функції випливає з даних аналітичної її частини. Вона передбачає, що педагог прагне передбачити результати впливу на учнів, прогнозує індивідуальний рівень розвитку кожного школяра і процес формування колективу, а також його діяльність, будує модель виховної роботи та розробляє плани на її основі.

Організаційно-координуюча функція має на увазі опосередковану або безпосередню допомогу учням.

Вона може реалізуватися в наступному: створення умов для різної громадської діяльності, організація навчальної роботи зі школярами, створення дитячого самоврядування для розвитку у дітей самоорганізації і самоконтролю, сприяння в отриманні додаткової освіти (в т.ч. поза школою), робота по створенню сприятливої ​​атмосфери для саморозвитку дитини, підвищення рівня психологічної освіченості (за участю шкільного психолога), тісний контакт з батьками учнів і вчителями-предметниками, а також шкільним пси хологом, фахівцем з позакласної роботи, бібліотекарем, медичним працівником школи. Також класний керівник:

 • стимулює і підтримує спільну творчу діяльність педагогів, учнів і батьків;
 • активно бере участь в нарадах і радах;
 • допомагає майбутнім випускникам з професійним самовизначенням;
 • організовує позаурочні заходи;
 • веде класну документацію, в тому числі класний журнал;
 • враховує відвідуваність занять;
 • планує свою роботу;
 • бере участь в поліпшенні матеріально-технічних умов для найкращого прояви творчої активності учнів.

Однією з найбільш важливих є комунікативна функція, успішна реалізація якої залежить від особистої комунікативної компетентності класного керівника. Вона полягає в наступних видах діяльності:

 • створення сприятливих відносин між учнями і вчителями;
 • формування і регулювання міжособистісних відносин в колективі;
 • допомога учням у встановленні зв’язку з соціумом;
 • підтримання дисципліни і корекція поведінки;
 • створення позитивного психологічного клімату в класі.
Посилання на основну публікацію