Навчальний план освітньої установи

У цій статті ми розглянемо, що таке навчальний план, як саме він складається і які розділи повинен в себе включати. Для початку введемо визначення, що таке навчальний план освітньої установи.

Навчальний план – це документ, що встановлює список предметів, обсяг робочого часу, порядок проходження і окремі етапи підготовки навчальних дисциплін, стажувань, факультативних занять, навчальних модулів і інших видів практичної освітньої діяльності. Також в ньому вказуються положення про проміжної оцінки студентів і учнів, якщо цього не визначає Федеральний закон про освіту.

Структура навчального плану

Навчальний план складається з наступних частин:

 • структура чвертей, триместрів та інших навчальних проміжків, їх тривалість, канікулярний період;
 • повний перелік предметів, що вивчаються;
 • окремі списки предметів по роках навчання;
 • вказівка ​​на те, які дисципліни є обов’язковими, а які – додатковими;
 • розподіл часу, відведеного на кожен предмет в кожному класі, по тижнях і років.

Вміст навчального плану повинно відповідати освітнім стандартам. Також необхідно враховувати приблизну основну освітню програму основного загальної освіти (приблизні навчальні плани). Так, Федеральний стандарт визначає, що в навчальному плані з 5 класу по 9 повинно міститися не більше 6 020 і не менш 5267 навчальних годин.

Кожне освітній заклад готує навчальний план і програму навчання самостійно. Їх схвалення і проведення в життя відповідає тому порядку, який зафіксований в статуті школи, вузу, училища. Вчителі можуть проявляти творчу ініціативу в складанні плану, створювати і використовувати власні авторські програми і методи навчання, виховання в межах окремо взятої навчальної програми. Також педагоги мають право брати участь в підготовці основних програм, в тому числі робочих планів навчальних дисциплін.

Одне освітня установа може готувати для себе як один план, так і кілька. Існують різні види навчальних планів – як для безкоштовних, так і для додаткових платних програм навчання.

Здійснення плану на практиці відбувається за допомогою розкладу, який теж є офіційним документів. Навчальний заклад несе відповідальність за те, щоб план був реалізований в повному обсязі і в потрібному якості.

При побудові навчального плану необхідно враховувати ті цілі і завдання, які ставляться перед навчальним закладом, а також інтелектуальні і творчі можливості педагогічного колективу. По можливості треба враховувати право учнів на вибір тих предметів, які їм найбільш цікаві та найкращим чином відповідають їхнім потребам. Також важливі цінності і пріоритети освітньої політики держави.

Ефективний навчальний план – це документ, який:

 • проектується з урахуванням санітарно-епідеміологічних норм і вимог до умов навчання в освітніх організаціях;
 • надає можливість опанувати державну і рідною мовами, враховує кількість уроків, які на них виділяються (на кожен рік навчання);
 • передбачає можливість додавання навчальних програм, орієнтованих на додаткові освітні потреби учнів, наприклад, етнокультурні.

У складі основної освітньої програми основної загальної освіти може бути, як один навчальний план, так і кілька. Це може бути і поєднання декількох планів за різними профілями навчання. У них позначається сама підстава розвитку навчальної діяльності, формується система пізнавальних мотивів учня, його здібностей виконувати освітні цілі.

Навчальний план повинен враховувати методи і можливості контролю і оцінки результатів навчального дії, розподіл годин, створювати так звані універсальні навчальні дії, готувати і розвивати в учнях здатність до одночасної і спільну роботу з колективом і педагогом, створювати основи моральної поведінки і коректного ставлення з оточуючими людьми і суспільством. На цьому етапі виховні цілі засновані на додаванні в програму тих курсів, які дають можливість побудувати цілісне сприйняття світу, забезпечити активний підхід і індивідуальну роботу з кожним учнем.

Основна суть навчального плану відображає сам зміст освіти, яке вирішує ряд найважливіших завдань:

 • виховання громадянської відповідальності учнів;
 • ознайомлення з національними і загальнокультурних цінностями і соціальною інформацією;
 • формування прагнення до продовження освіти після завершення основної навчальної програми;
 • пропаганда здорового способу життя, ознайомлення з основними правилами охорони здоров’я і поведінки при надзвичайних ситуаціях;
 • формування індивідуального підходу до кожного учня відповідно до його здібностями.
Посилання на основну публікацію