Музична педагогіка: історія, аспекти, принципи і особливості

Історія розвитку музичної педагогіки визначається як історія розвитку системи загального музичної освіти і процесу виховання дітей. Основи наведеної системи зародилися ще за часів глибокої давнини у вигляді усних типів музичної діяльності. За весь час формування системи музичну освіту розділилося на два наступних методу:

 • перший, чия основа була взята з усних музичних традицій;
 • другий, що утворився на фундаменті письмових музичних традицій.

Метод навчання, який в своїй суті грунтується на усних музичних традиціях, являє собою прямого спадкоємця народних традицій і полягає в співі і властивих йому колективних варіантах виконання, а також в імпровізації. Метод, який виник на базі письмових музичних традицій, сформувався як результат виникнення поняття нотної писемності та розвитку інструментального мистецтва в цілому.

До 17 століття усна форма навчання втратила свою колишню значимість і була практично повністю витіснена новими методиками з педагогічної практики. Замість забутого способу навчання прийшла визначила спосіб навчання музиці професійна музична діяльність. Протягом 17-го століття мистецтво виконання стає більш індивідуально спрямованим. Виникає поняття вузьких фахівців, що працюють лише в своїй області, як приклад подібних людей можна привести композиторів, а також виконавців і слухачів.

Приблизно в цей же самий час з’явилася сцена, чия мета полягала у відділенні виконавця від присутніх в залі, розташування диригента стало припускати його положення спиною до слухачів, а соліст почав на пам’ять виконувати твори інших композиторів в своєму стилі. Все перераховане вище є результатом починається зародження раніше неіснуючого типу музичної діяльності, а саме мистецтва інтерпретації.

Основні аспекти музичної освіти

Музична освіта є такою систему, сенс якої полягає в об’єднанні музичного виховання, навчання і розвитку.

Головні дослідження в рамках сучасного музичного освіти визначаються у вигляді наступних напрямків:

 • визначення можливостей педагогіки мистецтв в сфері музичного виховання;
 • дослідження професійних якостей особистості педагога;
 • дослідження сутності, досягнень, типів і специфічних особливостей професійної діяльності педагога-музиканта.

Українська система охоплює такі форми музичної освіти:

 • загальне музичну освіту;
 • додаткова освіта.

Кожна з освітніх музичних програм допомагає в процесі вироблення в учнів любові і щирого інтересу до музики як до мистецтва, сприяє розвитку музично-слухових уявлень і практичних музичних навичок, в число яких входять виконавські, аналітичні, а також слухові. В рамках музичної педагогіки загальні або ж стандартні принципи педагогіки уживаються зі специфічними техніками і формами викладання.

Принципи музичної педагогіки

Основні аспекти музичної педагогіки можна записати у вигляді наступного переліку:

 • виховує навчання;
 • науковість навчання;
 • системність проведеного навчання;
 • міцність переданих знань, умінь і навичок;
 • суто індивідуальний підхід.

Особливості музичної педагогіки

Головна тема значної частини проводяться в музичній педагогіці досліджень є тему процесу взаємодії, що відбувається між педагогом і учнем. Основна мета будь-якого педагога-музиканта полягає в безперервному пошуку дають максимальний ефект технік і варіантів навчання і виховання кожної окремої підопічного.

Для того, щоб мати можливість передавати музичні знання необхідно адаптувати вже існуючі в загальноосвітній школі методи під певні умови. Незважаючи на це, з метою засвоєння самої музики і отримання практичних навичок і умінь необхідно потурбуватися на тему специфічних форм організації навчання, а також методів і засобів, які б відповідали особливому змісту музичних дисциплін.

Музична педагогіка грунтується в тому числі і на активізації творчо-пошукової активності в учнів. Ключовим фактором у даній ситуації можна назвати аналітичний метод навчання, в умовах якого педагог є організатора пошуку дитиною нових музичних відчуттів власними силами. Наведений метод надає стимулюючу дію і розвиває творчий початок. Сукупність практичного і аналітичного методів навчання визначається як головне завдання, з якою стикається педагог-музикант. Для досягнення даної мети від педагога вимагається не тільки володіння методикою викладання свого предмета, але також і володіння педагогічною технікою.

Посилання на основну публікацію