Місце освіти і виховання у громадській думці

Проблеми освіти і виховання привертали увагу найбільших мислителів з тих пір, як з’явилися перші філософські системи, які піднялися до рівня рефлексії над різними областями людської діяльності, духовної та матеріальної. Починаючи з античності, тобто на протязі ось вже 25 століть, проблеми освіти і виховання органічно входили в найбільш розгорнуті, всеосяжні філософські системи – від Платона і Аристотеля до Канта і Гегеля, найбільших філософів XX століття – як додаток їх основоположний до освіти. З іншого боку, подібні філософські системи були б немислимі без аналізу місця освіти в соціальній структурі, його базисної ролі в розвитку суспільства, формуванні світогляду, пізнанні світу.
Постановка освіти і виховання, діяльність освітніх установ припускають аналіз підстав педагогічної діяльності, дослідження місця, сенсу і завдань освіти. Вже стародавні мислителі бачили розвиток освіти як відповідь на соціальні запити, а до найважливіших завдань філософа відносили не тільки розробку концепцій освіти, а й особисту участь в освітньому процесі – воно розцінювалося нарівні з управлінням державою.

Посилання на основну публікацію