Методика вивчення і виховні можливості сім’ї

Саме в родині, основною соціальною осередку суспільства, відбувається фізичний і, що важливо, духовне зростання підростаючого покоління. У зв’язку з цим вивчення сім’ї як основного інституту суспільного життя проводиться багатьма науковими напрямами, в тому числі педагогікою.

Основи вивчення сім’ї

Специфіка вивчення сім’ї фахівцями від педагогіки визначається особливим поглядом на цю соціальну осередок. Перш за все сім’я цікавить педагогів як суб’єкт виховної роботи, так як тут відбувається формування особистості людини. Виховний потенціал сім’ї може бути з успіхом використаний в освітніх потребах.

Навчально-виховний процес йде набагато успішніше в тому випадку, якщо школа активно взаємодіє з сім’єю.

Педагоги збирають відомості про сім’ю з метою:

 • вироблення індивідуальної стратегії взаємодії вчителя з батьками;
 • розуміння першопричин поведінки школяра, в тому числі і девіантної;
 • познайомитися ближче з представниками однієї сім’ї, їх міовоззреніем, звичаями і традиціями;
 • оцінити стиль взаємин дітей з батьками і дізнатися ціннісні орієнтири представників родини.

Все це допомагає педагогу або вихователю зробити спілкування з підопічними більш довірчим.

У шкільному та дошкільному установах в обов’язковому порядку повинна бути наступна інформація про членів сім’ї дитини:

 • загальні відомості про батьків або опікунів;
 • матеріальний достаток;
 • житлові умови;
 • рівень освіти членів сім’ї та педагогічної культури в цілому;
 • очікування батьків по відношенню до школи;
 • значимість сім’ї для дитини, авторитет батьків;
 • вплив виховання на дитину, ступінь значимості виховного впливу батьків для загальної успішності і взаємодії дитини в дитячому колективі;
 • виховні можливості сім’ї.

Від того, чи вдасться педагогу налагодити довірче спілкування з батьками, залежить багато чого. Для того, щоб полегшити завдання вчителю або вихователю, ми рекомендуємо:

 • ставитися до мамам і татам своїх підопічних з глибоким і щирим повагою;
 • не варто будувати спілкування з батьками на шкоду дитині, сім’я буде захищати свого члена, що в подальшому може обернутися нерозумінням і конфліктами;
 • вивчення матеріальних та житлових умов сім’ї необхідно проводити максимально тактовно;
 • вивчення традицій і поглядів сім’ї необхідно робити об’єктивно і неупереджено;
 • виявивши виховні протиріччя, необхідно планомірно проводити роз’яснювальну та просвітницьку роботу.

Цілі педагогів і батьків схожі. Кожен хоче бачити свою дитину або підопічного вихованим і обдарованим. Кожен бажає своїм дітям успішного майбутнього, що багато в чому визначається якістю освіти. На цьому грунті налагодити співпрацю з батьками не становить труднощів.

Активна взаємодія сім’ї та навчального закладу дозволяють створити сприятливе середовище для виховання і розвитку дитини. Зусилля вчителя і батьків полегшують соціалізацію дітей, сприяють розвитку моральних і розумових якостей учнів, роблять значний вплив на фізичне здоров’я і естетичне сприйняття світу.

Методи вивчення сім’ї

Існує кілька основних методів психолого-педагогічної діагностики, які педагог може застосувати для вивчення сім’ї:

 • анкетування;
 • діалог;
 • проведення тестів;
 • взаємодія у формі ділової гри або тренінгу.

Свої особливості мають методи вивчення сім’ї в ДНЗ. Тут на перший план виходить аналіз малюнків і мовного спілкування дитини з однолітками і старшими.

Вибрати відповідну методику взаємодії і вивчення нескладно, якщо дотримуватися певних правил.

Принципи відбору діагностичних методик для вивчення сім’ї

На початкових етапах краще звернутися до збору відомостей за допомогою анкетування. Батьки можуть заповнити анкети в спокійній обстановці і при наявності достатньої кількості часу. Можна використовувати:

 • анкету «Знайомство з батьками», в якій зібрані питання, що дозволяють отримати основні відомості про батьків або опікунів, які безпосередньо займаються вихованням дітей вдома;
 • анкету «Ваша дитина», відповіді на питання якої дадуть уявлення класному керівнику про те, наскільки добре батьки знають своїх дітей, розуміють і приймають їх.

Коли спілкування більш-менш налагоджено, можна використовувати методику «Тип сім’ї» або попросити батьків написати твір-роздум на певні, значимі для діагностики сім’ї теми.

Давати такі завдання можна після того, як батьки почнуть виявляти готовність активно взаємодіяти з класним керівником і робити життя дітей в навчальному закладі і вдома більш комфортною. Тільки на цьому етапі можна очікувати щирості у відповідях і висловленні власних суджень.

Таблиця словесних проявів

Вибрати тему твору-міркування неважко, виходячи з реальної ситуації в батьківському колективі. Найпростіше виконати таке завдання як заповнення таблиці словесних проявів по відношенню до дитини. На нього не потрібно багато часу, а в результаті можна досить об’єктивно оцінити психологічну атмосферу в сім’ї, сприйняття батьками своєї дитини, його ролі зашкодь дорослих, почуття дорослих членів сім’ї до своїх дітей.

Покарання в родині

Проведення анкетування на тему покарання в родині також дозволяє отримати досить об’ємний пласт інформації про характер взаємин усередині сім’ї. Форми покарань, які застосовуються до дитини, накладають відбиток на формування особистості і особливостей поведінки. Так, наприклад, потурання з боку батьків може привести до розвитку вседозволеності в дорослому житті.

Досліджуючи тему покарань, слід розуміти, що спроби отримати інформацію повинні бути максимально коректними. Не завжди можна отримати об’єктивну або правдиву інформацію від батьків.

Список індивідуальних особливостей

Універсальна методика, яка може з успіхом застосовуватися як в початковій школі, так і в старших класах. Доцільно використовувати її в школах будь-якого профілю. Список індивідуальних особливостей можна складати кілька разів з інтервалом в декілька місяців для оцінки динаміки розвитку відносин між батьками і дітьми.

Скласти список можуть як батьки, так і самі діти. Така робота спонукає до самоаналізу, стимулює розвиток дитини.

Безпосереднє спостереження

Активна взаємодія педагога і його підопічних дозволяє спостерігати за відносинами в сім’ях учнів що називається в режимі реального часу. Отримувати необхідну інформацію допомагають:

 • відвідування дитини педагогом на дому;
 • спілкування з батьками;
 • відомості, отримані від третіх осіб.

Як бачите, методів вивчення сім’ї в розпорядженні класного керівника більш ніж достатньо. Активна взаємодія сім’ї і школи здатне стимулювати інтерес у батьків до виховання дітей в тісній взаємодії з навчальним закладом.

Використання отриманих даних

Отриманий матеріал вимагає обробки і застосування на практиці. Зібрані дані можна використовувати для:

 • знаходження індивідуального підходу до учневі;
 • оцінки динаміки особистісного зростання, досягнень учня або навпаки відхилень в його поведінці та успішності;
 • оцінки внеску батьків у виховний і освітній процес.

Крім того, в результаті взаємодії вчитель може з’ясувати, хто з батьків виявляє велику зацікавленість і може вплинути на успішність і поведінку дитини з тим, щоб надалі співпрацювати саме з ним.

Посилання на основну публікацію