Методика організації та проведення конкурсу для дітей

Конкурс – це змагання групи осіб в сфері науки, мистецтва та інших, з метою визначити найбільш видатного претендента на перемогу.

Інше визначення поняття «конкурс» описує його як процес визначення одного або декількох кращих претендентів на перемогу, відповідно конкурсного положенню певного заздалегідь.

Визначення переможців в конкурсі

Визначення переможців у конкурсі здійснюється шляхом голосування або експертизи.

Експертиза – спеціальна методика аналізу даних, що проводиться відповідно регламентованої формі і виробленим вимогам.

Голосування – спосіб прийняття підсумкового рішення групою людей, де загальна думка формулюється за допомогою підрахунку голосів усіх членів групи.

Визначення переможців здійснюється за допомогою застосування декількох методів, на яких варто зупинитися докладніше.

Кількісне дослідження

Претенденти на перемогу визначаються шляхом загального голосування. Участь в голосуванні може взяти кожен бажаючий, проте, деякими конкурсними правилами може бути встановлено обмеження. У процесі голосування учасники висловлюють свою симпатію конкретному конкурсанту, спираючись на суб’єктивні мотиви. По закінченню конкурсу голоси підраховуються, підсумовуються і конкурсант з найбільшим їх кількістю оголошується переможцем.

Якісне голосування

У форматі даного методу дослідження оцінювання учасників відбувається членами компетентної комісії або журі.

Журі – група фахівців, на яких покладено відповідальність вирішення питання про присудження премії чи нагороди за перемогу в конкурсах, змаганнях, змаганнях, виставках та інших заходах.

Визначення переможців може також здійснюватися групою спеціально уповноважених осіб, судовою колегією, здатної провести об’єктивну оцінку характеристик і якостей претендентів на перемогу. Оцінювання проводиться відповідно регламентованим критеріям і правилам конкурсу. Кожен член журі ставить оцінку конкурсанту, за підсумками сумарного їх значення виявляється переможець. Таким чином, нагороджується учасник, який набрав найбільшу кількість балів в сумарному співвідношенні.

Комплексні методи

Досить поширений метод визначення переможців. Суть системи комплексного підходу полягає в одночасному голосуванні глядачів і членів компетентної комісії. Кожна з груп респондентів наділена певним пріоритетом, продиктованим специфікою заходу. Рівень пріоритету також враховується при виведенні підсумкового результату конкурсу.

Організаційні особливості проведення конкурсу

Відповідне положення про проведення конкурсу, щодо цільової аудиторії і тематики його проведення, визначається оргкомітетом.

Оргкомітет – колегіальний орган, сформований організаторами самого конкурсу.

Метою роботи організаційного комітету є здійснення технічного та методичного забезпечення конкурсного заходу, контроль над здійсненням проектів, які отримали фінансування за підсумками конкурсу та забезпечення роботи конкурсних органів.

Оргкомітет здійснює свою діяльність на громадських засадах. У свою чергу до складу організаційного комітету входять такі структури як президія і організаційний апарат. Співробітники організаційного апарату виконують всі дії щодо забезпечення конкурсу, вирішують організаційні питання. Крім іншого в обов’язки оргкомітету входить:

  • Затвердження правил участі в конкурсі на всіх його етапах.
  • Розробка конкурсних завдань відповідно заявленої теми.
  • Формулювання критеріїв оцінювання учасників на всіх етапах конкурсу.
  • Визначення часу проведення конкурсу, нагородження та підбиття підсумків.
  • Розробка системи заохочення і нагородження для учасників, призерів та переможців.

В результаті проведеної роботи формується «Положення про конкурс». Положенням про конкурс є нормативний акт, який має зведений кофікаційні характер, що визначає компетенцію, порядок утворення і організацію роботи. В даному положенні вказується назва конкурсу, цілі проведення, чіткі роз’яснення умов участі в конкурсі, вікові обмеження, оголошення про нагороду для учасників, призерів, переможців.

Після створення положення про конкурс оргкомітет направляє свою роботу на вирішення практичних завдань, якими є:

Визначення учасників конкурсу. Для цього використовується роздача листівок, вивішування плакатів, обладнання інформаційних стендів, усне оголошення на зборах.

Вибір методів залучення учасників залежить від специфіки конкурсу та навчального закладу.

Визначення та надання необхідних матеріалів для конкурсу. Іноді необхідність надання матеріалів лягати на плечі самих учасників, про що попередньо повідомляється в «Положенні конкурсу».

Запрошення компетентної комісії для оцінки учасників конкурсу. Даний пункт дотримується в разі встановленого регламентом підведення підсумків конкурсу посредствам комплексного або якісного оцінювання.

При формуванні комітету з оцінкою учасників обов’язкові до дотримання наступних правил:

  • Кількість оцінюють має бути в межах 3-7 осіб.
  • До оцінювання запрошуються люди мають уявлення про специфіку проведеного конкурсу.
  • Виключається залучення людей свідомо мають особистий інтерес у оцінюванні конкурсантів.

Варто зазначити, що при визначенні переможця шляхом кількісного дослідження, глядачам повинна бути доступна вся необхідна інформація про специфіку конкурсу та учасників змагань.

Апогеєм будь-якого конкурсного події є підведення підсумків і нагородження переможців. Підготовка до цієї частини заходу повинна бути проведена завчасно. Заздалегідь слід забезпечити призи, грамоти, медалі для нагородження, а інформація про підсумки проведеного заходу повинна знаходитися у вільному доступі не тільки для учасників, але і для глядачів.

Після проведення конкурсу можна організувати нагородження, як в очній, так і в заочній формі. Очне нагородження проводиться в форматі урочистій церемонії, в строго певний конкурсних становищем час. У процесі беруть участь організатори, журі, спеціально запрошені гості та самі учасники.

Заочний етап нагородження має на увазі напрямок нагород в навчальні заклади, на електронну пошту самих учасників або інші методи нагородження, після підведення підсумків конкурсу та визначення переможців. Заочний етап нагородження не вимагає проведення урочистих заходів.

Посилання на основну публікацію