Компетенція в педагогіці: визначення та компоненти

Компетенція – це деякі питання, в яких людина обізнаний, має знання і певний досвід.

Поняття компетенції

У педагогіці визначення «компетенція» – це інтегрований результат володіння змістом освітнього процесу, що виражається в готовності учнів застосовувати знання, навички та вміння. Також вміння застосовувати способи діяльності в різних життєвих ситуаціях з метою вирішення теоретичних і практичних завдань.

Компоненти компетенції

Компетенція – інтегрований результат взаємодії кількох компонентів:

 • Мотиваційного – виражається в зацікавленості в діяльності і наявності особистих смислів для вирішення завдань;
 • Цільового – пов’язане з умінням ставити особисті цілі, вміння конструювати дії і вчинки;
 • Орієнтаційної – передбачає врахування зовнішніх і внутрішніх рівнів діяльності;
 • Функціонального – для формування власних моделей дій і прийняття рішень використовуються знання, вміння, способи роботи, інформаційна грамотність;
 • Контрольного – наявність точних вимірників діяльності та її результатів;
 • Оціночного – самоаналіз і адекватна оцінка.

Ці компоненти тісно пов’язані між собою. Кожен з них впливає на розвиток інших деталей.

Компетентність

Компетентність – це поняття застосовується до знань людини відповідної компетенції. Якщо компетенція в педагогіці – це задана норма освітньої підготовки, то компетентність – якість особистості, потрібне для якісної, ефективної роботи в певній галузі.

Особливість компетентності в педагогіці – це не специфічні предметні знання і абстрактні общепредметних розумові операції, а конкретні життєві навички та вміння.

Компетентно-орієнтовані освіту
Над компетентно-орієнтованим освіту працюють міжнародні організації – ЮНЕСКО, ЮШСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку і т.д.

Європейські країни вдосконалюють програми навчання, для створення бази для досягнення учнями певних компетенцій. Створюється обмежений набір цих якостей, які і виступають ключовими для особистості. Був складений приблизних список з основних компонентів – вивчати, думати, шукати, співпрацювати, адаптуватися, братися за справу. Однак єдиний перелік організації ще не склали, і це буде складно зробити. Компетенції шикуються від потреб суспільства на підготовку громадян.

Компетенція в педагогіці – це вміння вчитися

Здатність до навчання проектує особистий досвід самостійного навчання. Дитина, самостійно навчається, запрограмований на вільну і легку роботу в майбутньому. Така компетенція учня має на увазі такі моменти:

 • Учень сам визначає мету навчально-пізнавальної діяльності або приймає завдання від педагога;
 • Планує свою роботу;
 • Формує діяльності для досягнення результат;
 • Знаходить і обробляє знання і способи вирішення проблем;
 • Послідовне виконання завдань;
 • Удосконалює роботу;
 • Розвиває навички самоконтролю і самооцінки.
Посилання на основну публікацію