Історичний характер освіти

Зміст освіти носить історичний характер, оскільки обумовлюється цілями освіти на певному етапі становлення суспільства. Такий історичний характер визначає зміну змісту освіти під впливом змін умов життя, виробництва і рівня розвитку наукового знання. Також можуть чинити певний вплив соціальні чинники. Наприклад, привілейована частина суспільства завжди прагне привласнити собі панування над знаннями. Інша частина суспільства отримує тільки необхідні для повсякденного життя і практичної діяльності знання.
Зміст освіти є одним з основоположних умов формування та розвитку особистості.
У педагогічній науці існують різні підходи до розуміння змісту освіти. Для традиційної педагогіки визначальним є знання, тому під змістом освіти розуміється поєднання знань, умінь і навичок і певна ступінь розвитку пізнання. При такому підході за основу приймаються знання, що відображають духовне багатство суспільства, тому даний підхід має безумовне значення. Однак він затуляє собою самої людини.
Тому останнім часом все більше стає значущим особистісно-орієнтований підхід до визначення суті змісту освіти. Особистісно-орієнтований підхід визначає зміст освіти як систему знань, умінь і навичок, засвоєння якої може забезпечити формування розвитку особистості. Отже, в даному випадку цінністю не є відірвані від людини знання, а сама людина.
У будь-якому суспільстві система освіти зобов’язана забезпечити вирішення основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку країни, оскільки саме система освіти (школа, вуз) готують особистість до практичної та ефективної діяльності. Тому значення школи як початкового базового етапу освіти дуже важливо. Особливо важлива здатність школи швидко і мобільно відгукуватися на пропозиції суспільства, при цьому зберігаючи накопичений позитивний досвід.
У книзі «Школа для XXI століття. Пріоритети реформування освіти “американський педагог Філіп С. Шлехті, підкреслює, що на запитання« Що ви хочете від школи? »Отримував, як правило, один і той же відповідь:« Нам потрібні люди, які вміють вчитися самостійно ».
Зрозуміло, цього досить важко досягти, набагато простіше навчити людину читання, письма, рахунку. Враховуючи, що людина за своєю природою допитливий, справжній педагог намагається виявити це прагнення до знань і показати, як можна отримувати задоволення від самого процесу навчання.
Функція сучасної освіти полягає в тому, щоб змінити внутрішній світ особистості, постійно формувати морально-етичні якості, підвищити культурний і професійний рівень людини.

Посилання на основну публікацію