Історичний екскурс в педагогіку

Вперше педагогічний матеріал стає частиною наукових історичних досліджень в XIX ст. З тих пір історія світової педагогіки стає постійною і невід’ємною дисципліною в корпусі педагогічних наук.
Внесок у методологію радянської та пострадянської історико-педагогічної науки внесли кілька поколінь учених. До першого з них відносяться дослідники 1920-1930-х рр .: А.О. Готалов-Готліб, П.Н. Груздєв, Є.Б. Комаровський, Н.А. Константинов, Н.К. Крупської, Є.М. Мединський, А.П. Пінкевич, І.Ф. Свадковський, В.Я. Струмінський, В.Н. Шульгін та ін. (Готалов-Готліб А.О. (1941); Крупська М.К. (1940).
Слідом за ними після Великої Вітчизняної війни склалася нова школа істориків педагогіки: З.І. Васильєва, С.Ф. Єгоров, Є.І. Зейлігер-Рубінштейн, В.М. Кларін, А.І. Піскунов, З.І. Равкин, К.І. Салімова, І.А. Соловков, Л.А. Степашків, М.Ф. Шабаева та ін. (Єгоров С.Ф. (2000); Піскунов А.І. (1977); Піскунов А.І. (1964); Равкин З.І. (1986); Сучасні трактування предмета історії педагогіки (1996; Шабаева М.Ф. (1971).
Чергова генерація теоретиків історії педагогіки заявила про себе в 1970-1980-х рр .: Б.М. Бім-Бад, А.Н. Джуринський, Е.Д. Дніпрова, М.Н. Кузьмін, Є.Г. Осовский, Ф.А. Фрадкін та ін. (Джуринський А.Н. (2005); Джуринський А.Н. (2011); Djourinski A. (1992); Дніпрова Е.Д. (1988); Кузьмін М.Н. (2010); Теоретико- методологічні питання історії педагогіки (1986).
У Радянському Союзі під другим половині минулого століття методологічні проблеми історії педагогіки виявилися предметом постійних дискусій. Тематика історії педагогіки ставала титульної на кількох наукових конференціях і зустрічах (Актуальні проблеми сучасної педагогіки в історичному освітленні (1989); Історія педагогіки на сучасному етапі (1970); Проблеми історико-педагогічної науки (1957).
На рубежі XX-XXI ст. в історико-педагогічну науку збагатили вчені, чия творчість довелося в основному на пострадянський час: В.Г. Безрогим, В.І. Блінов, М.В. Богуславський, А.Н. Копил, Г.Б. Корнетів, М.А. Лукацький та ін. (Актуальні проблеми історії педагогіки (2004); Богуславський М.В. (2007); Всесвітній історико-педагогічний процес; концепції, моделі, історіографія (1996); Історико-педагогічні дослідження і проблеми стратегії розвитку сучасного вітчизняного освіти (1993 ; Копил А.Н. (2004); Корнетів Г.Б., Лукацький М.А. (2013); Проблеми історії педагогіки і сучасність (1991); Сучасні проблеми історико-педагогічних досліджень (1992).

Посилання на основну публікацію