Існуючі методи педагогічного дослідження

Традиційними позначають такі методи дослідження в педагогіці, які з’явилися в сучасній педагогіці допомогою вчених, які перебувають у самих витоків даної науки.

В якості таких методів педагогічних досліджень можна привести таблицю наступного типу:

  • спостереження;
  • вивчення досвіду;
  • вивчення першоджерел;
  • аналіз документації;
  • вивчення творчості учнів;
  • бесіди.

Спостереження являє собою самий частий у використанні і, відповідно, найдоступніший метод роботи над дослідженням педагогічної роботи. Науковим наглядом вважається спеціально організоване сприйняття піддається дослідженню об’єкта в його природному середовищі. Відмінності наукового спостереження від життєвого можна записати у вигляді наступного списку:

  • визначення завдань, виділення об’єктів, розробка схеми спостереження;
  • фіксація результатів спостереження;
  • обробка отриманих даних.

Незважаючи на всі властиві йому гідності, метод спостереження не здатний розкрити внутрішні аспекти і не може забезпечити повну об’єктивність одержуваної в його процесі інформації.

Під поняттям методу вивчення досвіду мають на увазі організовану і пізнавальну роботу, метою якої є визначення історичних зв’язків виховання, кристалізація загального і стійкого в педагогічних системах методів педагогічного дослідження.

Завдяки використанню даного методу аналізуються можливі шляхи вирішення певних проблем, створюються висновки про доцільність їх використання в конкретних історичних умовах. Найчастіше наведений метод визначають як історичний. Він досить тісно пов’язаний з дослідженням першоджерел, які також називають архівними.

Для процесу науково-педагогічних досліджень необхідний аналіз документації, яка характеризує навчально-виховний процес. У документах міститься безліч об’єктивних даних, які дають можливість встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними явищами.

Вивчення результатів творчості учнів може надати багато корисної інформації досліднику за умови його достатньої досвідченості. Специфічні якості дітей, нахили, інтереси, ставлення до діяльності, мотиви діяльності дозволить визначити цей метод.

Традиційним методом педагогічних досліджень прийнято вважати бесіду. Педагогічна бесіда відрізняється цілеспрямованими спробами вченого-педагога зрозуміти внутрішній світ і причини вчинків співрозмовника.

Педагогічний експеримент

Педагогічний експеримент являє собою науковий досвід зміни педагогічного процесу в точно визначених умовах.

Експеримент в педагогіці є поняттям творчого характеру. Експеримент по своїй суті є контрольованим педагогічним спостереженням, в процесі якого експериментатор спостерігає самостійно реалізований процес.

Ступінь надійності експериментальних висновків прямим чином залежить від дотримання всіх умов експерименту. Будь-які можливі фактори, за винятком перевіряються, повинні бути абсолютно однакові.

Педагогічне тестування

Тестування є цілеспрямоване і рівне для кожного з випробуваних обстеження, яке здійснюється в строго контрольованих умовах і дає можливість об’єктивно оцінити досліджувані моменти педагогічного процесу.

Тестування відрізняється точністю, простотою, доступністю, а також можливістю автоматизувати вивчення. Використання тестів в дослідженнях стало початком розвитку психометричного методу.

Психологія, надавши педагогіці інструментарій для аналізу, тісним чином зв’язалася з з нею.

Педагогічні методи дослідження колективних явищ

Процеси, що стосуються виховання, освіти і навчання, носять колективний характер. Відповідно часто використовуваними методами, спрямованими на їх вивчення, є масові опитування, шкалювання, соціометричні методики, а також порівняльні дослідження. Кожен з цих методів прийшов в педагогіку з соціології, з цієї причини вони звуться соціологічних методів.

Кількісні методи в педагогіці

У процесі аналізу якості в ході дослідження вчений визначає, до якої з груп існуючих явищ належить об’єкт дослідження і в чому саме полягає його специфіка. Після цього він знаходить причинно-наслідкові зв’язки між явищами. В такому випадку завдання кількісного аналізу полягає в вимірі і підрахунку виявлених властивостей.

Посилання на основну публікацію