Групові технології навчання

Груповий технологією називають одну з технологій в системі навчання, де провідна форма пізнавальної діяльності відноситься до групової.

Така форма передбачає поділ учнів на кілька груп, де діти отримують спеціальні вправи, для вирішення навчальних завдань. Дії виконуються під строгим контролем викладача. Мета даної технології – створення необхідних умов для розвитку у дітей самостійності, вміння взаємодіяти з суспільством і швидко виконувати поставлені завдання в групах. Вона була описана у І. Первіна, А.Г. Рівіна, Н. Гузика, В.К. Дьяченко, В. Фірсова та інших.

Актуальність групового навчання

Групова форма роботи дозволяє швидко організовувати роботу на будь-якому уроці. Навчання проводиться в статистичної та динамічної парі під час повторення вже вивченого матеріалу. Це сприяє за короткий термін впоратися з перевіркою всієї групи, причому дітям доведеться побувати як в ролі учня, так і вчителя. Широко використовується самоперевірка або взаємоперевірка завдань або вправ. Такий метод дозволяє дитині відчувати себе вільно, а кожен з них має можливість не тільки перевірити, а й самостійно виявити помилки і підказати їх шляхи вирішення.

Педагоги вважають групову технологію найбільш прийнятною, оскільки учні взаємодіють посредствам діалогу, що виховує в них дух колективу. Працюючи окремими групами, вони можуть вирішувати з’явилися проблеми разом, обговорювати їх, приходити до єдиної думки.

Дана стандартна система дозволяє легко вписуватися в навчальний процес і гідно проводити заняття. Важлива особливість – засвоєння матеріалу, інтелектуальний розвиток, доброзичливість, взаємодопомога. Під час обговорення учні порівнюють об’єкти або явища, що дозволяє прискорити засвоєння матеріалу.

Завдання і способи групового навчання

Основа групового навчання – виконання 3 задач:

 • предметно-пізнавальна, що відноситься до навчальної ситуації;
 • соціально-орієнтована для виховання громадянських якостей.
 • «Громадський контакт викликає своєрідне збудження життєвої енергії людей, результат якого визначається не складанням, а множенням їх зусиль.» – К. Маркс

Групові методи навчання бувають:

 • класно-урочна;
 • лекційно-семінарськими;
 • диференційованими;
 • із застосуванням методу проектів та інші.

Використання групових технологій навчання веде до:

 • взаємозбагаченню знаннями при роботі в групі;
 • активізації пізнавальних процесів;
 • самостійного розподілу дій та операцій;
 • комунікації та обговорень для більшого взаєморозуміння;
 • обміну способами дій і їх рішень;
 • рефлексії.

Організація роботи груп має свої особливості:

 • досягнення швидкого результату у вирішенні поставлених учителем завдань;
 • отримання знань при роботі в колективі за рахунок обговорень під керівництвом лідера групи або педагога;
 • виконання завдання з метою оцінювання можливостей кожного;
 • підбір учасників групи проводиться таким чином, щоб у кожній з них були діти з різними рівнями знань;
 • відмінність груп здійснюється за типами, за темами, за рівнями складності.

Технологічний процес роботи учнів в групі включає в себе елементи:

 • підготовча частина;
 • безпосередня групова робота;
 • завершальна частина.

Існують певні правила, яких слід дотримуватися при веденні дискусії:

 • критикувати ідеї, але не учасників;
 • мета – знайти оптимальне рішення, а не перемогти;
 • терпляче вислуховування міркувань навіть при незгоді з ними;
 • з’ясування ідей, фактів, які стосуються обох позиціях;
 • осмислення і поняття обох поглядів на поставлену проблему або задачу;
 • застосування особистої точки зору при наявності переконливих аргументів.
Посилання на основну публікацію