Форми отримання освіти

Цілісне, системне утворення суспільство надає на основі очної та заочної форм навчання. Розвинена і змішана форма – вечірня. Закон дозволяє отримати освіту поза навчальних закладів: шляхом самоосвіти або в сімейній формі, але воно має бути підтверджено відповідним атестатом.

З цієї точки зору розрізняють:

– Формальне навчання – отримане в стінах навчальних закладів, які видають свідоцтва про освіту,

– Неформальне – придбане в консультативних установах, гуртках популяризації знань, шляхом підготовки з репетитором,

– Інформальній – процес отримання знань поза будь організованих навчальних процедур – щоденне, часто нецілеспрямовану, пізнання.

http://itstep.dp.ua – Комп’ютерне обраованіе є частиною неформальної освіти, яке допоможе оволодіти основами інформатики та роботи з офісною електронною документацією.
Безперервність і сталість розширення освітнього рівня є умовою успішного існування всіх членів сучасного суспільства. Неформальне і інформальній освіту багато в чому визначають темп розвитку соціуму і його кваліфікаційний склад. Сам процес щоденного вчення і навчання давно став об’єктивної суспільної реальністю. Він характеризуються великою різноманітністю індивідуальних форм, але не є стихійним.

Якість самоосвіти залежить від отриманої людиною базової підготовки, яка, крім викладання самих навчальних предметів, надає учням можливість опанувати науковими способами і методами пізнання. З іншого боку, широкий і різносторонній духовний світ, набутий людиною в процесі самостійного розвитку, підвищує якість знань, що передаються їм іншим індивідам у процесі формального навчання.

Розуміння системних законів розвитку дозволяє освіченій людині цілеспрямовано розширювати межі свого духовного світу: не тільки уточнювати вже наявні знання, а й опановувати нові професії, спеціальностями.

У процесі самоосвіти людина прагне до розвитку тих власних якостей, які можуть бути додатково затребувані суспільством. Звідси випливають основні мотиви до отримання інформальної освіти:

– Бажання розуміти суть суспільних процесів,

– Вдосконалення методів пізнання,

– Прагнення до саморозвитку,

– Підтримка і підвищення власної кваліфікації, освоєння нових професій,

– Наукові розвідки.

Посилання на основну публікацію