Форми організації навчання

Поступова зміна політичних, економічних, соціокультурних умов життя російського суспільства вимагає постійної модернізації системи освіти. Це стосується і підготовки фахівців, і наявних у педагогіці форм організації навчання.

Поняття про форми організації навчання

Давайте ж подивимося, що представляють собою форми навчання. І почнемо ми з визначення.

Форма організації навчання – це спосіб організації цілеспрямованої навчально-пізнавальної діяльності учасників навчання, яку педагог може використовувати для надання освітньо-виховного впливу. Фактично, це зовнішня, процесуальна сторона навчання.

Формами навчання властива варіативність і динамізм. Постійно створюються нові форми, які приходять на зміну застарілим. Це розвиток форм слід за соціальним розвиток суспільства, зростанням матеріальної і духовної культури.

З ходом часу ця педагогічна категорія постійно змінювалася під впливом змін у змісті освіти, появи нових дидактичних цілей і освітніх завдань, появи сучасних засобів навчання.

Емпірична типологізація засобів навчання

У педагогіці форма навчання – це не те, що існує в однині і є обов’язковим для всіх. Залежно від цілого ряду параметрів, таких, наприклад, як кількість учнів, залучених до процесу освіти, виділяють відразу кілька різноманітних форм навчання:

 • індивідуальна, яка передбачає, що вплив буде надано на одного індивідуума;
 • групова: учні працюють в групах, в які об’єднуються на основі різних критеріїв;
 • фронтальна: педагог взаємодіє з усіма учнями в класі.

Очевидною перевагою індивідуального навчання є можливість реалізації диференційованого підходу до навчання і виховання, що найкращим чином позначається на розвитку потенціалу особистості.

Робота в групі ефективна в тих випадках, коли в неї об’єднується 5-7 людина. Поділ на групи дозволяє реалізувати диференційованих підхід до навчання і виховання, так як склад групи є більш-менш однорідним за рівнем підготовки, інтересам і захопленням. В таких умовах можна залучити для вивчення більшу кількість фактичного матеріалу, використовувати проведену роботу для виявлення і встановлення діючих в групі механізмів і закономірностей, перевірити достовірність зроблених на основі спостережень висновків.

У групі під час спільної діяльності спостерігається гармонізація відносин між усіма учасниками процесу, створення сприятливої ​​атмосфери, що позначається як на продуктивності навчання, так і на активності у позакласній та позашкільній діяльності.

До числа основних переваг фронтальної форми роботи можна віднести можливість охоплення педагогічним впливом відразу великої кількості учнів.

Класно-урочна система як основна форма організації навчання

Виділяють дві основні форми організації навчання в педагогіці. Це:

 • класно-урочна система;
 • позаурочна робота.

Урок – це головний компонент класно-урочної системи, форма організації навчання, який дозволяє проводити навчальні заняття педагога з групою постійного складу, учнями одного рівня підготовки і віку за наперед складеним розкладом.

Один урок присвячений вивченню питань по одному предмету з програми. Урок є продовженням занять, проведених раніше. Матеріал, отриманий в ході уроку, є базисом для продовження навчання.

Урок – це автономна, логічно завершена організаційно-структурна одиниця освітнього процесу.

Класифікація уроків як форм навчання

Класно-урочна система включає різні типи уроків:

 • власне урок;
 • Лабораторна робота;
 • лекція;
 • майстерня;
 • семінар;
 • екскурсія.

Як бачите, форма навчання – це процесуальна сторона освіти, яка дозволяє організувати цілеспрямований процес особистісного і професійного розвитку.

Посилання на основну публікацію