Форми і засоби морального виховання

Моральне (етичне) виховання являє собою багатогранний, довгий і важкий процес, який реалізується в різноманітних формах і за допомогою різноманітних методів, прийомів і виховних засобів. Форма виховання в педагогіці означає спосіб організації виховного процесу.

Форми морального виховання

Формами роботи з морального виховання називають відносини, що складаються між учасниками виховного процесу.

Класифікація форм морального виховання може бути різною, оскільки залежить від обраної основи класифікації. Одна різновид класифікації форм виховання і морального виховання базується на кількості вихованців:

 • Індивідуальна форма;
 • Групова форма;
 • Фронтальна форма.

Наприклад, в індивідуальних формах морального виховання враховуються особливості внутрішнього світу, умови життя індивіда, використовують найефективніші методи впливу на конкретну особистість. При цьому така форма виховання обмежується кваліфікацією педагога і може бути односторонньою. Дана форма виховання, як правило, доповнюється іншими.

Наступна класифікація містить методи морального виховання:

 • Словесна форма (колективна зустріч, збори, лекція, доповідь, диспут);
 • Практична форма (похід, екскурсія, спартакіада, олімпіада, конкурс);
 • Наочна форма (музей, виставка, тематичний стенд).

Багатогранний процес морального виховання включає різні форми організації.

Методи морального виховання

Методи виховання є способи впливу педагогів на учнів і організацію їх діяльності.

Процес морального виховання не може бути одностороннім. У ньому зазвичай беруть участь 2 сторони. Він має на увазі тісну взаємодію педагога і учня.

Найбільш популярними методами морального виховання є:

 • Метод вправ: передбачає постійне організоване здійснення конкретних дій і практичних справ. Мета даних вправ полягає у формуванні та розвитку особистості, включаючи становлення поглядів і переконань;
 • Метод переконань: виявляється у впливі на свідомість, почуття і силу волю учня. Метою методу є розвиток позитивних якостей і позбавлення від недоліків;
 • Метод порушення;
 • Метод стимулювання і мотивації;
 • Метод дилем і рефлексії;
 • Метод навіювання;
 • Метод заохочень для схвалення хороших вчинків;
 • Метод покарань для позбавлення від поганих вчинків;
 • Метод виховують ситуацій та соціальних проб-випробувань.

На вибір методу впливає зміст і спрямованість виховної діяльності.

Всі перераховані вище форми і методи виховання на практиці тісно взаємопов’язані і перетинаються. Головне, щоб зміст процесу морального виховання мало загальну основу, мало єдині початку у всіх своїх проявах. Важливе значення має також не тільки моральне просвітництво, а й поєднання з розвиток навичок моральної поведінки. Велика роль при цьому керівника, педагогів і батьків.

Засоби морального виховання

Розглянемо основні засоби морального виховання:

 • Природа. Спілкування з природою, тісний зв’язок з нею, дослідження природних явищ викликає у людини гуманні почуття, бажання піклуватися про слабких і незахищених. Контактування з живою природою і її представниками формує впевненість в людині.
 • Навколишнє атмосфера. Для розвитку особистості має значення те, в якій атмосфері відбувається процес морального виховання. Атмосфера може бути наповнена доброзичливістю, любов’ю, добротою або, навпаки, жорстокістю, аморальністю. Лише в умовах доброзичливих відносин, душевної теплоти, взаєморозуміння, людинолюбства можна виростити повноцінну особистість, підштовхнути до розкриття природних талантів і здібностей.
 • Художні засоби. Сюди входить художня література, мистецтво малювання, музика в різних напрямках, театральне мистецтво. Художні засоби і форми морального виховання сприяють емоційному забарвленню пізнаваних явищ, вихованню почуттів.
 • Повсякденна діяльність. Повсякденне життя наповнюють гри, трудові будні, навчання, а також спілкування дошкільнят як засіб морального виховання. Це має широке практичне значення, оскільки дає можливість оцінити вплив морального впливу на дитину в процесі його спілкування з іншими дітьми і дорослими.
 • Навколишня обстановка. Навколишні люди такі, як родичі, вчителі, однолітки, дуже впливають на становлення морально-етичних якостей. Навколишнє обстановка розцінюється як засіб виховання почуттів, уявлень і поведінки.

В.А. Сухомлинський розглядав як мету морального виховання навчання дітей азбуці морали. Він істрактовал основні положення даної азбуки:

 • Кожна людина живе серед людей. Він повинен пам’ятати, що будь-який вчинок, будь-яке бажання, відбивається на оточуючих. Необхідно знати, що є відмінність між “хочу” і “можна”. Потрібно перевіряти власні вчинки, задаючи питання самому собі: “не роблю чи зла, незручності для людей?” Роби все на благо оточуючих.
 • Кожна людина користується благами, створеними іншими. Плати людям добром за те, що вони створюють щасливе дитинство.
 • Всі насущні блага і життєві радощі створюються копіткою працею. Без праці неможливо чесно жити.
 • Потрібно проявляти доброту і чуйність по відношенню до інших людей, допомагати слабким і беззахисним, що потрапили в біду, не завдавати зла, поважати і шанувати батьків.
 • Не можна бути байдужим, потрібно боротися проти зла, обману і жорстокості.

Азбука В О. Сухомлинського про моральну культуру допомагає хлопцям усвідомлювати сенс понять “добро”, “зло”, честь “,” безчестя “,” справедливість “і” несправедливість “.

Посилання на основну публікацію