Етапи та компоненти цілісного педагогічного процесу

Будь-педагогічний процес за своєю суттю є циклічним. Якщо розглянути хід розвитку всіх цілісних педагогічних процесів, то можна виявити безліч схожих етапів. Етапи являють собою не складові частини педагогічного процесу, а певну послідовність розвитку процесу.

Основні етапи і компоненти педагогічного процесу

В якості головних етапів і компонентів педагогічного процесу виступають такі:

 • підготовчий;
 • основний;
 • підсумковий.

В ході підготовчого етапу цілісного педагогічного процесу формуються умови, які необхідні для того, щоб весь процес діяв в певному напрямку і з прийнятими тимчасовими параметрами. На цьому етапі шукаються рішення для існуючих завдань, до яких можна віднести:

 • постановку мети;
 • діагностику умов, в умовах яких буде протікати процес;
 • прогнозування досягнень;
 • планування ходу розвитку процесу.

Суть знаходження мети знаходиться в процесі перетворення загальної педагогічної завдання в конкретні цілі, які будуть досягатися в певній частині педагогічного процесу і при певних умовах. На цьому етапі визначаються існуючі між вимогами глобальної педагогічної мети і індивідуальних можливостей учнів або ж самого навчального закладу протиріччя. Визначивши протиріччя, знаходяться способи їх подолання. Знайти правильну спільну мету без проведення діагностики є неможливим.

Педагогічна діагностика являє собою процедуру вивчення, як результат якої виступає знаходження умови і обставини функціонування педагогічного процесу.

Її головна мета полягає в набутті чіткого уявлення про причини, що сприяють або, навпаки, перешкоджають досягненню необхідних результатів.

Діагностика умов протікання процесу

В ході діагностичних процедур виходить необхідна інформація про те, на що здатні педагоги і учні, а також дані про ступінь їх підготовки, умови дії процесу. Трапляється таке, що певні умови провокують перегляд цілей, поставлених спочатку, узгодження їх з дійсними можливостями.

За допомогою результатів діагностування проводиться прогнозування працездатності і результатів всього педагогічного процесу. Поняття прогнозування педагогічного процесу грунтується на оцінюванні його можливу ефективність в реальних умовах.

Прогнозування досягнень

Наукове прогнозування дає нам можливість розрахувати характеристики процесу ще до його початку. Прогнозування відбувається за допомогою застосування складних методів, однак усі витрати, необхідні для виведення прогнозів, компенсуються наданої ними можливістю направляти формування та хід педагогічного процесу без очікування того моменту, коли процес покаже свою низьку ефективність або ж небажаний результат.

Планування розвитку процесу

Як результат етапу підготовки ми отримуємо проект організації процесу, який пройшов коригування на основі даних, отриманих після діагностики і прогнозування. Повністю готовий доопрацьований проект здійснюється в педагогічному плані. Плану необхідно бути узгодженим з певною системою. Етап реалізації педагогічного процесу є відносно самостійною системою, яка включає в себе наступні пов’язані один з одним елементи:

 • визначення і роз’яснення цілей і завдань майбутньої діяльності; взаємодія педагогів і учнів;
 • застосування необхідних методів, засобів і форм педагогічного процесу; формування умов, що сприяють ходу процесу;
 • реалізація стимулювання діяльності учнів;
 • забезпечення зв’язку педагогічного та інших процесів.

Ступінь дієвості процесу прямим чином залежить від узгодженості елементів між собою і відсутності протиріч в їх спрямованості і практичної реалізації. В ході етапі реалізації педагогічного процесу важливим аспектом є зворотний зв’язок. Це фундамент для прийняття оперативних рішень в контролюванні процесу. Оперативно отримана зворотний зв’язок дозволяє швидко ввести необхідні поправки, що надає необхідну гнучкість процесу.

В якості останнього етапу цілісного педагогічного процесу виступає етап аналізу досягнутих результатів. Даний факт дає можливість проаналізувати хід і результат педагогічного процесу для того, щоб уникнути помилок в майбутньому, в наступному циклі врахувати моменти, що не принесли очікуваного ефекту.

Підвищення рівня професіоналізму педагога залежить від його здатності отримувати користь з аналізу допущених в процесі помилок. В умовах прийнятої класифікації аналіз поділяють на три типи:

 • параметричний;
 • тематичний;
 • підсумковий.

Параметричний аналіз займається вивченням щоденної інформації про хід та результати педагогічного процесу, а також визначенням причин, які його порушують. Предмет параметричного аналізу є вивчення поточної успішності, дисципліни в навчальному закладі, відвідуваності та інших характеристик. Прийняті на фундаменті результатів наведеного аналізу рішення потребують оперативного виконання. Тематичний аналіз полягає у вивченні більш стійких, циклічних залежностей, тенденції в педагогічному процесі. Зміст тематичного аналізу складають такі проблеми:

 • оптимальне поєднання методів навчання;
 • система роботи педагогів та інші.

Підсумковий аналіз займається значними тимчасовими, просторовими або ж змістовними подіями. Підсумковий аналіз готує функціонування управлінського циклу. Інформація для підсумкового аналізу складається з даних параметричного і тематичного аналізу та інших даних.

Посилання на основну публікацію