Естетичний розвиток в педагогіці

Естетичне виховання – це спільна діяльність педагогів і учнів, спрямована на формування естетичної культури.

Що таке естетичне виховання

Поняття “естетичне виховання” походить від слова “естетика”.

Естетика – це наука про прекрасне. Відповідно в педагогіці естетичне виховання (розвиток) – це здатність сприйняття прекрасних почуттів в мистецтві і навколишній світ. Естетика тісно взаємопов’язана з мистецтвом, художнім відображенням реальності в людській підсвідомості і почуттях, здібностями усвідомлювати і творити прекрасне.

Суть естетичного виховання полягає в організації різноманітної художньо-естетичної діяльності вихованців, яка націлена на:

 • Розвиток здібностей повноцінного сприйняття і правильного розуміння прекрасного в мистецтві і особистому житті;
 • Визначення естетичних понять, смаків і ідеалів;
 • Розкриття творчих задатків і навичок в мистецтві.

Естетичне виховання здійснюється за допомогою мистецтва, тому воно охоплює вивчення і прилучення вихованців до різноманітних проявів мистецтва: літературі, музиці, малюванню. З цієї причини в шкільну програму включають такі предмети, як література, образотворче мистецтво та музика. Значна сторона естетичного виховання – це пізнання прекрасного в повсякденному середовищі, навколишньої природи, моральний вигляд і суспільній поведінці. Важливою стороною естетичного виховання є також спрямованість на особистісний розвиток.

Важливими компонентами естетичного виховання є:

 • Розвиток художніх сприйнять, що охоплюють широкий спектр естетичних явищ.
 • Освоєння знань, спрямованих на розуміння мистецтва, здатність висловлювати власну думку в питаннях художнього відображення реальності. В результаті цього формується вміння аналізувати зміст, моральну і естетичну риси мистецтва.
 • Становлення художнього смаку. Даний компонент допомагає в майбутньому сприймати і переживати прекрасне, відчувати красу і гармонію творів мистецтва, підвищуючи культуру поведінки в цілому.
 • Художня творчість сприяє розвитку талантів і здібностей до музики, образотворчого мистецтва та літератури.

Засоби естетичного виховання

Основними художньо-естетичними засобами естетичної діяльності є:

 • природа;
 • побут;
 • література;
 • мистецтво;
 • ігри;
 • пізнання;
 • праця;
 • живе спілкування.

Дані кошти органічно вписуються в систему естетичного виховання.

Науково-пізнавальний процес має великі можливості для естетичного виховання школярів. Вникаючи в суть пізнаваних предметів, процесів і явищ, учень одночасно сприймає властиві їм естетичні властивості. Сам же процес пізнання об’єктивної реальності починається з чуттєвого сприйняття (живого споглядання).

Активний вплив праці на естетичний розвиток здійснюється за наступними шляхами: в процесі праці, через вміст роботи та результати праці, за допомогою відносин в процесі трудової діяльності. Ефективно організована праця супроводжується почуттям задоволення і радості. Людина завжди повинна радіти результатами своєї праці.

Групове спілкування відповідає духовним людським потребам. В якості засобів спілкування виступають: слово (усне і друковане), міміка, жести і дії. Це джерела естетичного сприйняття. Однак кошти спілкування повинні відповідати вимогам естетики.

Природа – найбагатше джерело естетичних переживань. Вона натуральна і рухома, свіжа і природна, в ній закладено широкий спектр фарб. Природа облагороджує почуття, впливає на духовний світ людини.

Великий вплив на духовний світ людини надає також література. В системі мистецтв вона займає перше місце. У літературі створюються яскраві образи, і вона дозволяє аналізувати життєві явища.

Методологія естетичного виховання

В процесі пізнання естетики розкривається естетична природа в різних сферах життєдіяльності. Естетика розглядає загальні принципи прекрасного освоєння світу і вивчає закони естетичної діяльності людини.

Естетичний смак пов’язаний зі сприйняттям предметів, явищ або цільним сприйняттям творів мистецтва. При цьому сприйняття і оцінка пов’язані один з одним. При оцінці враховуються естетичні цінності особистості. Естетичний смак допомагає дати об’єктивну оцінку естетичним достоїнств об’єктів навколишнього середовища. Характерними рисами естетичного смаку є почуття міри, гнучкість і стійкість оцінок, багатогранність сприйняття.

Завданням естетичного виховання є формування естетичного ідеалу.

Прекрасне, за своєю суттю – це життя в наших поняттях. Естетичний ідеал являє собою образ досконалості.

Для естетичного пізнання світу потрібна практика і творча діяльність. Причому види творчої діяльності можуть бути різноманітними: створення прекрасного через працю; естетичне поведінку; естетично-пізнавальна діяльність; творчість. Становлення естетичної свідомості та естетичної діяльності – це 2 взаємопов’язаних категорії педагогічного процесу. Завдяки творчій діяльності зростаючий людина задовольняє свої потреби в самовираженні. Причому відбувається формування його естетичного ставлення до дійсності.

Методами естетичного виховання є:

 • роз’яснення;
 • заохочення;
 • Позитивні приклади;
 • Вправи в мистецтві;
 • Аналіз творів, предметів і явищ мистецтва;
 • Рішення естетичних завдань.

До формам естетичного виховання відноситься:

 • бесіда;
 • лекції на естетичні теми;
 • дискотека, танцювальний вечора;
 • Зборів за круглим столом;
 • кінолекторії;
 • вечори поезії.
Посилання на основну публікацію