Дослідницькі проекти в початковій школі: цілі, моделі, етапи

Організація дослідницької діяльності учнів початкових класів є досить складною і в той же час серйозним завданням. Для повноцінної реалізації такої діяльності, педагог повинен володіти достатнім рівнем знань, володіти методами дослідження об’єктів живої природи, володіти бажанням поглиблено взаємодіяти з учнями в сфері конкретних наук.

Цілі і завдання дослідницьких проектів

Робота зі школярами молодшого віку, в рамках основ дослідницької роботи, сприяє досягненню важливих цілей освіти:

 • Самостійне мислення.
 • Рішення виникаючих проблем. При невеликому запасі знань.
 • Набуття базових умінь прогнозування та досягнення особистих результатів в рамках обраних дисциплін.

Ставлячи перед учнями завдання, виконати дослідницький проект в початковій школі педагог сприяє виявленню та розвитку не тільки розумових, але і творчих здібностей своїх підопічних. Основне завдання педагога в цьому процесі – стимулювати дослідницьку активність, розвинути допитливість, прагнення до експерименту, самостійний пошук істини.

Для успішного виховання навичок дослідницької активності в учнях молодшої школи, спочатку необхідно сформувати в них ряд певних умінь:

 • Визначення проблеми.
 • Формулювання і постановка питань.
 • Висування гіпотез.
 • Дача поняттям вичерпних визначень.
 • Класифікація за ознаками.
 • Здійснення спостережень.
 • Проведення експериментів.
 • Формулювання висновків і умовиводів.
 • Структурування видобутого матеріалу.
 • Ведення полеміки з доповідачем в чемною і коректній формі.
 • Аргументування і відстоювання висунутої гіпотези.

Щоб виявити із загальної маси учнів, свідомо бажаючих і схильних до дослідницької діяльності вихованців, проводиться анкетування та тестування. У процесі індивідуальної роботи з дитиною педагог допомагає йому вибрати напрямок дослідження і визначити коло проблем для вирішення.

Обставини, що сприяють успішній дослідницької діяльності учнів:

 • Добровільність занять обраним видом діяльності.
 • Добровільна постановка мети дослідження.
 • Повна самостійність дитини в дослідницькій роботі.
 • Грамотне керівництво учнівської дослідницької роботою з боку педагога.
 • Шанобливе ставлення сім’ї та педагогічного складу до дослідницької діяльності учнів.
 • Усвідомлення учнями значущості і корисності виконуваної діяльності.

Модель здійснення дослідницької діяльності в початкових класах

Виконання дослідницької роботи може бути представлено у вигляді трьох основних форматів:

 • Індивідуальна робота. Вона може поділятися на окремі завдання в форматі доповідей, повідомлень, виготовлення наочних посібників і роботу з учнями за індивідуальною програмою з розробкою тем дослідницької діяльності, наданням консультаційної підтримки.
 • Групове дослідження. Дана форма визначається дослідницькою діяльністю над спільними проектами в рамках групи учнів.
 • Масова форма дослідницької діяльності. Включає в себе зустрічі з представниками наукового середовища, участь в наукових конференціях, походах.

Дослідницький проект з визначенням теми в початковій школі створює приклади наукової діяльності спрямованого характеру. Такі праці сприяють вихованню в учнів відповідального ставлення до людей, навколишньому середовищу, здоров’ю та процесу освіти в цілому. Така діяльність вчить самостійно вибирати тематику дослідницьких робіт, проводити аналіз різноманітних інформаційних джерел.

Етапи дослідних робіт

Процес виконання учнівських дослідницьких робіт складається з декількох послідовних етапів:

 • Виявлення вихованців мають бажання і можливість займатися дослідницькою діяльністю.
 • Визначення теми, постановка завдань, фіксація наукових результатів.
 • Індивідуальна робота наукового керівника з учнями.
 • Оформлення учнем проведених наукових досліджень і їх рецензування.
 • Участь в тематичних конференціях.
Посилання на основну публікацію