Дошкільна педагогіка: поняття, завдання, принципи і методи

Дошкільна педагогіка розглядається як одна з галузей загальної педагогіки. В якості самостійної науки дошкільної педагогіки вона була виділена тільки в XIX столітті.

Дошкільна педагогіка вивчає закономірності виховання і освіти дітей дошкільного віку.

Об’єкт дошкільної педагогіки – дитина з моменту народження до вступу до школи.

Даний період значно відрізняється від інших, так як саме в цей час формуються поняття, які закладаються для подальшого існування людини.

Дошкільна педагогіка – наукова дисципліна, що носить прикладної і теоретичний характер.

Теоретична складова полягає в спеціальних дослідженнях теорії виховання і навчання дошкільнят. Практична – узагальнення закономірностей, формування висновків і їх апробацію на практиці.

Педагогіка дошкільного віку має понятійним апаратом, яким оперує. Сюди входять факти, навчання, ігрова діяльність і інші поняття.

Предмет дошкільної педагогіки – це:

 • кошти;
 • зміст;
 • методи.

Завдання дошкільної педагогіки

Завдання дошкільної педагогіки мають теоретичним і практичним характером. Теоретичні розглядають специфіку сприйняття дітьми різних методів впливу, які визначаються вченими, дослідниками за допомогою аналізу і узагальнень одиничних новаторських втілень ідей вчителів.

Суть прикладних задач:

 • коригування змісту і методів дошкільного виховання, навчання;
 • вивчення світового передового досвіду в педагогіці;
 • розподіл програми навчального процесу;
 • вивчення змісту, методів підготовки професіоналів.
 • Прикладні завдання вирішуються працівниками освіти.

Методологія в дошкільній педагогіці

Дошкільна методика – це соціальна дисципліна зі специфічною методологією:

 • розвиток і формування дитини як особистості під впливом навколишнього середовища і впливу оточуючих;
 • соціально детерміноване розвиток дитини;
 • спадковість дитини в якості важливої ​​ролі в розвитку дитини;
 • наявність громадських, історичних, класових особливостей;
 • виховання і навчання в процесі діяльності.

Принципи дошкільної педагогіки

Принципи педагогіки для дошкільнят мають зв’язок з її методологічною основою:

 • виховання в процесі різної діяльності: трудовий і ігровий;
 • зв’язок змісту виховання з соціальною дійсністю;
 • всебічно виховання і його єдність;
 • єдність в громадському і сімейному вихованні;
 • врахування вікових та індивідуальних особливостей.

Методи дошкільної педагогіки як науки

Методи спрощують процес навчання для дітей:

 • спостереження;
 • формування педагогічних ситуацій;
 • експеримент;
 • бесіда;
 • опитування;
 • анкетування батьків;
 • тестування.

Методи навчання – система поетапних взаємопов’язаних способів роботи педагога з дітьми, спрямованих на досягнення поставлених завдань.

Вибір методу навчання характеризується метою і змістом навчального процесу, що є предметом шкільної педагогіки:

 • візуальний;
 • практичний у вигляді вправ або експериментальних робіт;
 • ігровий;
 • словесний.

Зв’язок предметів дошкільної педагогіки як науки – це правильна комбінація засобів, актуальності змісту і прийнятності обраних методів. Завдання вихователя – чітка їх дозування в процесі навчання дітей дошкільного віку.

Посилання на основну публікацію