Аксіологічний підхід

Не менш важлива в порівняльно-педагогічних дослідженнях мультикультуралізму гуманістично орієнтована аксіологічна (ціннісна) складова. Вона означає ставлення до людини як головному суспільного багатства і пропозиція гуманістично осмислених моральних, етичних, естетичних норм в якості основ освіти в багатонаціональному середовищі. Подібні норми умовно можуть бути представлені у вигляді декількох груп – загальнолюдських, цивільних, сімейних. Всі вони специфічно проявляються в педагогічному контексті багатонаціональних соціумів. Як пише японський вчений Такамічі Кажіта, ціннісна інтерпретація мультикультуралізму відкидає яку-небудь нерівноправну ієрархію макро- і субкультур і має на увазі, що представники будь-якої культури володіють особливими, незамінними духовними цінностями (Takamichi Kajita (1994).
Компаративістика, розглядаючи педагогічний дискурс мультикультуралізму, повинна визначати його не стільки як наслідок впливу і тих чи інших гуманістичних цінностей і норм, скільки як результат цілісного процесу взаємодії (конвергенції) культур (Kohl LR (1981; Locke DC (1992); Theories in Intercultural Communication (1988).

Посилання на основну публікацію