✅Тренінг педагогічного спілкування

Педагогічне спілкування – це багатоплановий процес організації, встановлення і розвитку комунікації, взаєморозуміння і взаємодії між педагогами і учнями, породжуваний цілями і змістом їх спільної діяльності.

Поняття і сутність тренінгу

Тренінг – це один з методів активного навчання, який спрямований на розвиток у учнів знань, умінь, навичок і необхідних соціальних установок.

Найчастіше тренінг використовується тоді, коли необхідно не просто отримати певні знання і вміння, а й навчитися застосовувати їх на практиці.

Використання тренінгу, з метою формування та розвитку педагогічного спілкування, здійснюється в наступних випадках:

 • Якщо є потреба у формуванні та підкріпленні певної поведінки в процесі педагогічного спілкування.
 • Якщо є потреби у формуванні та виробленні умінь і навичок педагогічного спілкування.
 • З метою активної передачі знань, розвитку певних умінь і навичок педагогічного спілкування.
 • З метою формування навичок самоконтролю, самонавчання і самовиховання.

Основні методи, використовувані на тренінгу педагогічного спілкування:

 • Кейс – певна проблемна ситуація, яка вимагає знаходження точної відповіді або рішення. Кейс можна вирішувати як індивідуально, так і в групі.
 • Ділова гра – передбачає імітацію різноманітних аспектів педагогічного спілкування, в рамках професійної діяльності або в рамках соціальної взаємодії педагога з навколишнім середовищем.
 • Рольова гра – має на увазі наділення учасників гри певними ролями, під час виконання яких вони отримують основи педагогічного спілкування.
 • Групова дискусія – це організований спільний аналіз проблеми або ситуації, пов’язаної з питаннями педагогічного спілкування. Групова дискусія може бути керованою (структурованою) з боку ведучого або некерованою (неструктурованою).
 • Ігри-розминки – використовуються спочатку тренінгу, з метою розкріпачення учасників і встановлення сприятливої атмосфери.
 • Фоссілізація – використовується в якості стимулювання обміном інформацією між учасниками групи.
 • Відеоаналіз – дозволяє демонструвати наочно різні типи педагогічного спілкування, оцінити їх переваги і недоліки.

Теоретична і методична основа тренінгу педагогічного спілкування

Теоретичною і методичною основою тренінгу педагогічного спілкування є дослідницькі положення, які були розроблені і запропоновані Моревою і Мітіною.

Відповідно до їх розробками тренінги педагогічного спілкування, прийнято поділяти на тренінги красномовства і тренінги з підвищення якості мовлення в роботі з дітьми.

Тренінги педагогічного спілкування спрямовані на формування наступних умінь і навичок:

 • Легко і вільно формулювати власні думки.
 • Чітко і грамотно викладати необхідну інформацію, свої думки і почуття.
 • Правильно розставляти інтонаційні відтінки.
 • Відчувати власний голос і його енергетику.
 • Володіти аудиторією слухачів.
 • Грамотно використовувати міміку, позу, паузи і жести.

Таким чином, тренінги педагогічного спілкування, спрямовані на професійне оволодіння усним мовленням в певних педагогічних ситуаціях, в рамках освітнього процесу і під час взаємодії з іншими учасниками педагогічного процесу (колеги, учні, вихованці, батьки і т.д.).

Найбільш поширеними мовними помилками, які виправляються за допомогою тренінгів, є:

 • Використання зменшувально-пестливих слів;
 • Вживання “слів-паразитів” і “зайвих” слів;
 • Використання звуконаслідувальних слів;
 • Стилістичні мовні помилки мови;
 • Використання вульгаризмів, жаргонізмів і т. д.

Кожен педагог повинен пам’ятати, що від культури його мовлення залежить культура мовлення учнів (вихованців). Саме тому кожен педагог повинен розуміти, що його професійним обов’язком є не тільки розвиток, а й постійне вдосконалення власного професійного мовлення. Крім мови велике значення має поведінка педагога в процесі спілкування.

Орієнтовна програма побудови тренінгу

Доцільно проводити тренінги педагогічного спілкування з групою не більше 10-15 осіб, в спеціально відведеному для цього просторому приміщенні.

Найбільш поширеною формою проведення тренінгу є коло, який дозволяє педагогам вільно переміщатися по залу при виконанні вправ або завдань.

Головною метою тренінгів є згуртування колективу педагогів і формування у них прийомів педагогічного спілкування.

Провідні завдання тренінгу педагогічного спілкування:

 • Формування у педагогів сприятливого настрою на весь навчальний рік.
 • Планування засобами тренінгу заходів щодо формування педагогічного спілкування та взаємодії.
 • Підвищення рівня згуртованості педагогів.

Тренінг педагогічного спілкування складається з трьох частин:

 1. Перша частина (вступна) – спрямована на встановлення необхідної атмосфери тренінгу, заснованої на взаємній довірі і повазі, доброзичливості всіх учасників, прийняття ними один одного.
 2. Друга частина (основна) – включає в себе пошук можливостей і заходів по роботі з педагогічним колективом, з метою зниження загального емоційного напруження.
 3. Третя частина (заключна) – спрямована на ознайомлення учасників тренінгу з ефективними методами швидкого зняття фізичної та емоційної напруги, а також прийомами звукової та дихальної гімнастик.

Можливі матеріали, для проведення мовного тренінгу: м’ячі, ватман для малювання, олівці, фломастери або крейда, арт-терапевтичні матеріали, Бейджі, дошка і т. д.

Оптимальний час проведення мовного тренінгу – не більше 1,5 годин.

Короткий план тренінгу:

 • Знайомство учасників тренінгу: вступне слів ведучого, розминка у вигляді гри або вправи, обговорення майбутнього тренінгу І етап по генерації ідей.
 • Практична частина – виконання завдань і вправ, проведення ігор, здійснення аналіз всіх проведених заходів.
 • Заключна частина – підведення підсумків, рефлексія.
Посилання на основну публікацію