✅Емпіричне педагогічне дослідження

Поняття емпіричного педагогічного дослідження

Емпіричне педагогічне дослідження – це комплекс практичних методів, засобів, процедур і технологій, спрямованих на вивчення і дослідження педагогічної проблеми.

Емпіричні методи дослідження спрямовані на забезпечення безпосереднього практичного пізнання досліджуваних учасників педагогічного процесу, точну реєстрацію виявлених явищ і фактів, які необхідні для подальшого теоретичного аналізу.

Сутність емпіричного педагогічного дослідження полягає в тому, що воно націлене на збір, накопичення, класифікацію та аналіз інформації, отриманої в процесі практичного дослідження.

Протягом усього емпіричного дослідження, організатором дослідження використовуються практичні методи і засоби, спрямовані безпосередньо на досягнення поставленої мети і вирішення педагогічної проблеми.

Необхідно відзначити, що найбільшу роль в організації та реалізації емпіричного педагогічного дослідження мають емпіричні методи. Саме за допомогою даних методів відбувається збір, систематизація, накопичення і аналіз інформації (матеріалів), необхідних для отримання кінцевого результату дослідження.

Результати емпіричного дослідження виражаються не тільки в якості встановлення отриманих фактів, а й у вигляді узагальнених емпіричних висновків, супроводжуваних наочним поданням отриманих даних (таблиці, графіки, діаграми і т.п.).

Таким чином, під емпіричним пізнанням розуміють вивчення і дослідження ключових параметрів досліджуваних явищ і процесів, їх взаємозв’язку і взаємозалежності, а також особливості поведінки.

Організація емпіричного педагогічного дослідження можлива тільки за допомогою практичної роботи, шляхом дослідження і експериментів.

Особливістю емпіричного дослідження є можливість його емоційного відображення. Тобто отримані в ході емпіричного дослідження результати можна представити не тільки у вигляді конкретних фактів, виражених в цифрах (таблиці, малюнки і т.д.), а й у вигляді емпіричних узагальнень (висновки).

Таким чином, найбільш дієвим педагогічним дослідженням є емпіричне. Це пояснюється тим, що воно сприяє отриманню інформації, яка пов’язана з практичною діяльністю об’єкта дослідження в його реальній дійсності.

Емпіричні методи педагогічного дослідження

До основних методів емпіричного педагогічного дослідження відносяться: бесіда, анкетування, спостереження, тестування, вивчення продуктів діяльності дітей і педагогічної документації.

Загальною властивістю всіх методів емпіричного дослідження є їх безпосередня спрямованість на вивчення досліджуваного об’єкта, збір і подальша систематизація отриманої інформації (матеріалу), обробка та отримання кінцевого результату дослідження.

Емпіричний характер пізнання, властивий методам цієї групи, є важливою передумовою достовірності виявлених фактів.

Характеристика методів емпіричного педагогічного дослідження

Спостереження. Найбільш простий в організації, і в зв’язку з цим, один з найпоширеніших і часто використовуваних методів емпіричного дослідження. Суть даного методу полягає в тому, що дослідник здійснюється спостереження (приховане або впроваджене) за об’єктом дослідження в його природному середовищі життєдіяльності.

При цьому спостерігач зазначає необхідні для дослідження деталі, особливості поведінки об’єкта і т.д. спостереження може бути декількох типів, в залежності від кількості учасників дослідження – групове, стихійне, індивідуальне.

Переваги даного методу:

  • Доступність і простота організації;
  • Можливість ознайомитися з об’єктом дослідження, в процесі його природної діяльності.

Недоліки методу спостереження:

  • На достовірність результатів методу спостереження впливають особистісні особливість дослідника, його погляди, переконання, стереотипи і т. д.;
  • Достовірність результатів знаходиться в прямій залежності від тривалості проведеного спостереження;
  • Неможливість охопить в процесі спостереження всі моменти досліджуваного процесу, особливо якщо в ньому беруть участь одночасно кілька об’єктів дослідження.

Анкетування. Метод збору інформації за допомогою спеціального розроблених опитувальників або анкет, на які необхідно дати письмові відповіді.

Розрізняють такі види анкет:

  • Відкриті: необхідно дати самостійно відповідь на поставлене в анкеті питання;
  • Закриті: необхідно з декількох відповідей вибрати найбільш підходящий (можливий вибір одночасно 2-3 відповідей);
  • Змішані (Комбіновані): припускають наявність питань з різними варіантами відповідей (відкриті і закриті).

Перевага анкетування полягає в тому, що воно сприяє виявленню спільної думки з різних питань одночасно у значної кількості людей.

Недоліком є те, що не всі випробовувані готові відповідати правдиво, особливо якщо на анкетному листі вказується ПІБ. Також можливо, що в разі утруднення відповідь буде списаний у сусіда.

Бесіда. Метод емпіричного дослідження, який полягає в отриманні необхідної інформації за допомогою індивідуального діалогу з випробуваним за заздалегідь складеним планом і питань. Бесіда має конкретну мету, яка і визначає напрямок розмови.

Вивчення продуктів діяльності дитини. Метод, який полягає у вивченні та аналізі різних робіт дитини (малюнків, письмових робіт і т.п.).

Вивчення документації навчального закладу. Метод, що полягає у вивченні методичної та педагогічної документації (особові справи дітей, протоколи зборів, класні журнали і т.п.).

Педагогічне тестування-метод, в процесі застосування якого випробовувані виконують певні дії за завданням перевіряючого. Все більш широке поширення отримує комп’ютерне тестування, що дозволяє істотно полегшити і прискорити перевірку і первинну обробку результатів.

Педагогічний експеримент – особливий метод емпіричного дослідження, що полягає в тому, що дослідник втручається в педагогічний процес з метою створення найкращих умов для вивчення педагогічних явищ.

Посилання на основну публікацію