✅Діяльність як засіб соціалізації особистості дошкільника

Соціалізація особистості – це процес входження індивіда в соціальну структуру, в результаті чого відбуваються перетворення в структурі суспільства і в кожній особистості.

Соціалізація особистості дитини дошкільного віку здійснюється в рамках різних видів дитячої діяльності. Як показує практика, найбільш ефективними в соціалізації дошкільнят є такі види діяльності як ігрова і творча.

Ігрова діяльність як засіб соціалізації особистості дошкільника

Ігрова діяльність – це провідний вид діяльності дитини дошкільного віку.

Ігрова діяльність робить позитивний вплив на всі сторони розвитку особистості дитини. Саме в грі дитина розвивається як особистість, у нього відбувається формування певних сторін психіки, від яких в подальшому залежить успішність трудової і навчальної діяльності, а також успішність взаємодії з іншими членами суспільства.

Це пов’язано з тим, що ігрова діяльність для дитини – це не тільки засіб по задоволенню своїх потреб в спілкуванні і русі, а й як засіб засвоєння суспільного досвіду.

Таким чином, саме в ігровій діяльності відбувається активний процес соціалізації особистості дітей дошкільного віку, засвоєння ними соціально-культурного досвіду.

В процесі ігрової діяльності, дитина має можливість прийняти на себе різноманітні соціальні ролі. З цією метою в грі слід створювати життєві ситуації. Залежно від віку дітей, створенням таких ситуацій може займатися дорослий (вихователь або батьки), або самі діти.

Граючи, діти дошкільного віку не просто знайомляться зі світом дорослих, а й зі світом взагалі. Моделюючи різноманітні ігрові ситуації, діти мають можливість не тільки проявити свій життєвий досвід, а й отримати нові соціально-культурні знання, вміння та навички.

Як показує практика, найбільше значення в соціалізації особистості дітей дошкільного віку мають сюжетно-рольові ігри.

Сюжетно-рольові ігри – це найпривабливіший для дошкільника вид ігрової діяльності, що характеризується тим, що всі учасники гри мають певні ролі, діють за правилами в рамках задуманого ігрового сюжету.

Під час сюжетно-рольової гри діти дошкільного віку мають можливість випробувати внутрішнє суб’єктивне відчуття свободи, яку йому надає вигаданий сюжет (ситуація) і роль. При цьому сюжетно-рольова гра не вимагає від дітей реального кінцевого продукту, в ній все як би, не по-справжньому – «понарошку».

Таким чином, сюжетно-рольова гра має велике значення для соціалізації особистості дітей дошкільного віку, оскільки вона відтворює реальні життєві умови, програючи які дитина отримує певний досвід, необхідний для успішної соціалізації в сучасному суспільстві.

Творча діяльність як засіб соціалізації та розвитку особистості дитини

Творча діяльність – це процес створення якісно нових духовних і матеріальних цінностей з подальшою їх інтерпретацією.

Творча діяльність має велике значення в соціалізації особистості дітей дошкільного віку. Пов’язано це з тим, що саме Дитяча творчість є тим механізмом, який сприяє прогресу і вдосконалення будь-якої сфери діяльності.

Так, якщо завдання, які мають на увазі виконання певної роботи за зразком спрямовані на формування у дітей дисципліни, навичок взаємодії з іншими учасниками колективу, то творча діяльність сприяє розвитку у дітей творчих навичок, таких як креативність, мислення і фантазія.

Крім того, творча діяльність передбачає невимушену і емоційно сприятливу атмосферу, яка порівнянна з грою. У такій атмосфері процес соціалізації дітей відбувається швидше і»м’якше”.

Творча діяльність передбачає оволодіння дітьми різними вольовими якостями особистості, які сприяють забезпеченню необхідного емоційного настрою на спілкування з однолітками і дорослими. Такі навички, як образне мислення і уява, роблять позитивний вплив на бажання працювати і домагатися позитивного результату.

Діти, які займаються творчою діяльністю і отримують конкретний результат, усвідомлюють значимість власної особистісної цінності, що дозволяє їм якісно формувати соціальні контакти, а також формувати такий життєво важливий навик як самоконтроль.

Крім того, творча діяльність сприяє зниженню рівня тривожності і особистісних переживань, які часто чинять негативний вплив на соціалізацію особистості дитини дошкільника.

Творча діяльність може бути організована як в індивідуальній формі, так і в колективній. Як показує практика, саме колективна форма сприяє розвитку якостей, необхідних для успішної особистісної соціалізації.

До цих якостей відносяться – взаємодопомога, терпимість, позитивне ставлення до чужих думок, ідей і результатів творчої праці.

Велике значення творча діяльність має для соціалізації особистості дитини, що має певні порушення в розвитку. Наприклад, якщо дитина не має можливості слухати або говорити, то певні вид творчої діяльності, часом виявляється єдиним засобом, за допомогою якого дитина може висловити свої почуття і переконання.

Важливим для організації творчої діяльності дітей дошкільного віку, є наявність у них певних творчих здібностей. Саме тому, організовуючи творчу діяльність, з метою здійснення соціалізації особистості дітей, педагогу необхідно в першу чергу враховувати їх індивідуальні можливості і потреби.

На підставі цих індивідуальних творчих можливостей і потреб можна організувати для кожної дитини необхідну ситуацію успіху, що сприяє розвитку соціально значущих особистісних якостей.

Посилання на основну публікацію