1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Педагогіка

Педагогіка

Що виступає в якості етапів технології виховання

0 коментарів

Технологія виховання - це система науково розроблених і практично апробованих способів, процедур і прийомів виховної діяльності, що дозволяють представити її на необхідному рівні і забезпечити очікуваний результат.

Сутність технології виховання...

Внутрішкільний контроль

0 коментарів

Внутрішкільний контроль (ВШК) - це управлінська функція, яка передує всебічному аналізу процесу виховання.

Принципи та методи внутрішкільного контролю

ВШК спрямований на всебічне вивчення та аналіз педагогічного процесу, що реалізується в...

Провідні чинники розвитку особистості: спадковість, середовище, виховання

0 коментарів
Поняття і види факторів, що впливають на розвиток особистості

Фактор - причина, рушійна сила процесу або явища.

Фактори, що впливають на розвиток особистості людини прийнято поділяти на:

Біологічні - спадковість...

Поняття і види педагогічних систем

0 коментарів
Поняття педагогічної системи

В даний час в сучасній педагогіці немає єдиного розуміння того, що ж необхідно вкладати в поняття «педагогічна система».

Система - це впорядковані і...

Ідеї ​​гуманізму в світовій і громадській педагогіці

0 коментарів
Що таке гуманізм

Термін гуманізм походить від латинського слова «humanus» - людяний. Під гуманізмом розуміють світогляд, в центі якого стоїть людська особистість з правом на свободу, розвиток, реалізацію своїх потреб.

...

Особливості навчання дітей молодшого шкільного віку

0 коментарів

Основною особливістю навчання молодших школярів є те, що в цей віковий період відбувається інтенсивний розвиток і зміна спрямованості їх потреб. Поступово провідним видом діяльності стає навчання.

Сучасна початкова школа намагається...

Особливості виховання дітей молодшого шкільного віку

0 коментарів

Особливість виховання молодших школярів випливає з особливостей даного вікового періоду. Основою виховання виступає сюжетно-рольова гра, яка вже досягла свого максимального розвитку. У грі дитина має можливість не тільки приміряти на...

Особливості молодшого шкільного віку

0 коментарів

Молодший шкільний вік прийнято називати вершиною дитинства. Це пояснюється тим, що молодший школяр поєднує в собі якості, які притаманні дошкільнику (наївність, легковажність, захопленість), але при цьому у нього вже проявляється...

Ефективність в педагогіці

0 коментарів

Ефективність в педагогіці - це сукупність дієвих навчальних чинників формуються на основі психолого-педагогічних умов, таких як:

Підпорядкування педагогічного процесу цілям, відповідним потребам розвитку суспільства. Орієнтація педагогічного процесу на учнів. Формування...

Етапи та компоненти цілісного педагогічного процесу

0 коментарів

Будь-педагогічний процес за своєю суттю є циклічним. Якщо розглянути хід розвитку всіх цілісних педагогічних процесів, то можна виявити безліч схожих етапів. Етапи являють собою не складові частини педагогічного процесу, а...