Педагогіка

✅Педагогічна взаємодія у вихованні
Поняття і сутність педагогічної взаємодії у вихованні Педагогічна взаємодія - це навмисний контакт між педагогом і вихованцями, в результаті якого...
✅Психологія соціальної взаємодії
Психологія соціальної взаємодії - це навчальна дисципліна, метою якої є навчання студентів основним поняттям, положенням і методам психології. З її...
✅Методика розвитку мовлення школярів
Методика розвитку мови Методика розвитку мовлення - це один з розділів методики викладання української мови, що вивчає закономірності засвоєння мови,...
✅Функції класного керівника
Функції класного керівника полягають у створенні умов для комфортної та успішної життєдіяльності учнів, у сприянні їх розвитку, в становленні їх...
✅Основні компоненти цілісного педагогічного процесу
Структурні компоненти До структурних компонентів цілісного педагогічного процесу відносяться: Мета; Зміст; Форма; Діяльність педагога, яка реалізується через педагогічні завдання, методи...
✅Система організації освітньої діяльності
Освітня діяльність - це спеціально організований педагогічний процес, спрямований на створення оптимальних умов взаємодії учасників освіти, для вирішення завдань виховання...
✅Теорія і методика математичного розвитку дітей дошкільного віку
Основа теорії і методики математичного розвитку дітей дошкільного віку Математичний розвиток - це певні якісні зміни в пізнавальній сфері та...
✅Сутність і цілі процесу навчання
Наука, що вивчає і досліджує проблеми освіти і навчання, називається дидактикою. Поряд з даним терміном в педагогіці використовують термін теорія...
✅Цілі і завдання виховання
Виховання - це цілеспрямований процес, організований і реалізований педагогом, сутність якого полягає у формуванні та розвитку особистості дитини, для його...
✅Організація педагогічного дослідження
Поняття і сутність педагогічного дослідження Педагогічне дослідження - це свідомо організований процес, спрямований на виявлення педагогічних проблем і шляхів їх...
Показати ще