1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Педагогіка

Педагогіка

Шкала адаптивної поведінки Вайнленд

0 коментарів
Сутність шкали адаптивної поведінки Вайнленд

Шкала адаптивного поведінки Вайнленд – це одна з найбільш поширених західних методик, спрямована на оцінювання рівня розвитку адаптивної поведінки.

Шкала адаптивного поведінки Вайнленд з'явилася в...

Що включає в себе професіограма педагога

0 коментарів
Сутність професіограми педагога

Професіограма педагога – це ідеальна модель учителя, викладача, педагога і класного керівника, еталон і зразок, які включають в себе провідні особистісні якості вчителя, а також володіння ним...

Метод навчання Сократа

0 коментарів

Сократ - це давньогрецький філософ-ідеаліст, який вважав, що знання є поняттям узагальненим, а для того, щоб знайти істину необхідно володіти певним методом, що зводиться до вивчення предмета, його загальному поняттю...

Критерії ефективності виховної роботи

0 коментарів
Сутність виховної роботи

Виховна робота – це організована і цілеспрямована діяльність дорослих і дітей, що здійснюється педагогічним колективом освітньої організації, або окремим педагогом (вчителем, вихователем тощо), з метою максимально повного...

Одиниця педагогічного процесу

0 коментарів
Поняття і сутність педагогічного процесу

Педагогічний процес-це цілеспрямована та спеціальна організована взаємодія педагога та учнів (вихованців), яка спрямована на вирішення освітніх та розвиваючих завдань.

Основними компонентами педагогічного процесу виступають його...

Види і функції педагогічної діяльності

0 коментарів
Сутність педагогічної діяльності

Педагогічна діяльність – це один із особливих видів професійної (соціальної) діяльності, спрямований на реалізацію освітніх цілей.

Педагогічна діяльність є професійною активністю педагога, в рамках якої за допомогою...

Педагогічний процес і головна його одиниця

0 коментарів
Поняття «педагогічний процес»

Педагогічний процес-це спеціально організована і цілеспрямована взаємодія дорослих і дітей для вирішення розвиваючих і освітніх завдань.

Даний процес є цілою системою, а її компонентами є зміст, засоби,...

Метод змагання в педагогіці

0 коментарів
Використання змагання в якості виховного засобу

Змагання – це метод виховання, який передбачає збудження духу суперництва і прагнення до першості в учнів, щоб виховати в них особистісні якості, необхідні їм...

Організація трудової діяльності в середній групі

0 коментарів

Трудова діяльність у ДНЗ – це діяльність, спрямована на формування у дітей необхідних турових навичок з самообслуговування, допомоги дорослим і т. д

Роль трудової детальності у формуванні особистості дошкільнят

Формування...

Технологія оцінювання освітніх досягнень учнів початкових класів

0 коментарів
Поняття технології оцінювання освітніх досягнень учнів початкових класів

Технологія оцінювання освітніх досягнень учнів початкових класів являє собою процес, який складається з двох елементів:

Порівняння нинішніх досягнень (невдач) учня з колишніми....