Закони Ньютона

Три закони Ньютона лежать в основі класичної механіки і дозволяють вивести рівняння руху. З моменту формулювання законів Ньютона пішов звіт в історії не тільки
Іссак Ньютон
(25.12.1642 – 20.03.1727)

Англійський фізик, математик і астроном, один з творців класичної фізики. Автор фундаментальної праці «Математичні початки натуральної філософії»
сучасної фізики, а й природничих наук.

2 закон

Перший закон Ньютона часто ще називається інерціальним законом. Він стверджує, що існують такі системи відліку, в яких будь-яке тіло, що ні піддалося впливу зовнішніх сил, зберігає стан спокою або прямолінійного рівномірного руху.

mxa = F

Закон говорить, що в цій же системі будь-які інші вільні тіла повинні вести себе абсолютно однаково. Стан спокою або рівномірного руху є цілком рівноправними і не вимагають пояснення. Будь-яка система, яка знаходиться у поступальному русі, прямолінійно і рівномірно по відношенню до інерціальній також є інерціальній.

2 закон (2)

Другий закон Ньютона говорить, що причиною зміни швидкості тіл, які перебувають у стані рівномірного руху, може змінити свою швидкість тільки при впливі сторонніх тіл. Закон стверджує, що точка (тіло) в інерційних системах набуває прискорення прямопропорційно силі, яка на нього діє і оберненопропорційна масі точки (тіла).

Дана формула справедлива при незмінної масі тіла. У зворотному випадку використовується формула.

У третьому законі Ньютона йдеться про те, що тіла діють один на одного з силами однаковими за модулем і різними за напрямком. У ньому стверджується, що будь-які впливу тіл один на одного є взаємними. Якщо тіло (F12) діє на інше тіло (F21) з певною силою, то й інше тіло теж діє на перше. F12 = F21.

Відкриття цих законів стало поворотним моментом в історії фізики. У сукупності закони дають фізикам можливість спостереження за всіма процесами, які відбуваються під

«Я дивлюся на себе, як на дитину, яка, граючи на морському березі, знайшов кілька камінчиків Поглажу і раковин попестрее, ніж вдавалося іншим, в той час як невимовної океан істини стелився перед моїм поглядом недослідженим».
Ісаак Ньютон
усього всесвіту завдяки можливості піднімати в атмосферу ракети, космічні кораблі і конструювати машини.

Дані закони були сформульовані Ісааком Ньютоном в 1687. Історія їх відкриття відома всім. Згідно з легендою, Ньютон сидів у своєму саду і звернув увагу на падаюче з дерева яблуко. В результаті у нього виникла думка, що якщо сила тяжіння діє на дерево, то вона може діяти і всюди. Вперше ж думка про тяжіння прийшла в голову студентові того ж Ньютона, але вона не поширилася в результаті неправильних розрахунків.

Посилання на основну публікацію