Забруднення Харківської області

Розглянемо забруднення природного середовища на території харківської області. Слід зазначити, що в харківській області переважає 5 ступенів забрудненості природного середовища. Виділимо їх. У центрі міста Харкова і його околиць переважає напружена екологічна ситуація.

Зі східного боку області переважає найкраща, помірно-поліпшена і поліпшена екологічна ситуація. На більшій частині території харківської області, а саме з західної, південної і частково північній боку переважає задовільна екологічна ситуація.

Розглядаючи харківську область необхідно відзначити, що на її території є два ступені забрудненості, а саме: помірно забруднена і забруднена. Охарактеризуємо їх докладніше. На більшій частині харківської області (північна, західно-східна частина) домінує помірно – забруднена ступінь території. З південній частині Харківської області, а також в місті Харків і його околицях домінує забруднена ступінь території.

Для більш повного розгляду забрудненості території слід враховувати наступні фактори: атмосферне повітря, поверхневі води, ґрунти, радіація, забруднення.

Так, для в місті Харкові показник забрудненості атмосферного тиску має позначку високого. У північній, західно-східній частині Харківської області переважає такі показники: атмосферне повітря (значення допустиме); поверхневі води (значення помірне); грунти (значення помірне); радіація (значення низька або відсутня).

Південна частина харківської області характеризується наступними показниками: атмосферне повітря (значення допустиме); поверхневі води (значення помірне); грунти (значення підвищені); радіація (значення низька або відсутня).

Відповідно з вищеописаних даних зробимо висновок, що на території Харківської області переважають допустимі показники забрудненості території. Тільки в місті Харків і його околицях, а також в південній частині області мають високі показники забруднення атмосферного повітря і грунти.

Таким чином, високі показники забруднення обумовлені тим, що на території м.Харкова знаходяться заводи, які викидають в повітря шкідливі речовини. Південна частина харківської області забруднена від того, що в суміжних територіях з нею, а саме в донецької та дніпропетровської розташовується нафти – газовий комплекс, який впливає на грунт. І як результат забруднення грунту має підвищений показник.

На основі опрацьованого матеріалу ми можемо зробити висновок, що харківська область відноситься до задовільною екологічної ситуації.

Посилання на основну публікацію