З яких частин складається реферат?

Вся інформація в рефераті представлена ​​у вигляді чітко структурованої інформації. Як і інші студентські проекти, він складається з декількох частин.

Що ж входить в складові частини реферату? До складових частин слід віднести наступне:

  • Титульна сторінка;
  • Зміст (зміст);
  • Вступ;
  • Основна частина (складається з глав або розділів і параграфів);
  • Висновок;
  • Список літератури (бібліографія).

Саме в такому порядку перераховані вище частини слідують один за одним.

Титульний лист – це перша сторінка реферату. На ній надписується назва вищого навчального закладу, назва доповіді і міста, рік здачі роботи. А також ПІБ студента і викладача, якому буде зданий доповідь. На титульному аркуші номер сторінки не проставляється.

На всіх наступних сторінках, починаючи з змісту, запровадження і закінчуючи переліком літератури, номери сторінок обов’язково потрібно вказувати.

За титульним листом слід зміст. У змісті вказується план або іншими словами порядок викладу теоретичних і практичних питань. Навпаки назви розділу повинен бути вказаний номер сторінки, на якій читач зможе знайти необхідну інформацію.

Введення є вступною частиною реферату. Воно ознайомлює перевіряючого або слухачів з темою, про яку мова піде далі. У вступі на 1-ої або 2-ух сторінках відбивається актуальність і значення обраної теми, головні завдання та цілі.

Далі слід основна частина, яка поділяється на глави або розділи. Глав або розділів може бути 2-3, а підрозділів або параграфів набагато більше. Глави та розділи відзначаються римськими цифрами, а підрозділи або параграфи арабськими числами.

Основна частина – сама об’ємна, оскільки в ній дається виклад самої теми реферату. Обсяг основної частини варіюється від 8 до 14 сторінок.

Після основної частини треба зробити висновок. Висновок – це свого роду короткі висновки по всьому реферату. Підведення підсумків, здійснення висновків і умовиводів. Проведення автором самостійного аналізу з огляду дослідженої літератури. Висновок, як і вступ, займає за обсягом 1-2 сторінки.

Після укладення слід завершальна частина реферату – список літератури або бібліографія. В основному для вказівки переліку, використаної для реферату літератури, досить 1 сторінки. Всі посібники повинні бути пронумеровані. Крім того, необхідно детально розписати наступну інформацію: ПІБ автора, назва книги (видання), назва видавництва, місто і рік видання, а також кількість сторінок в навчальному посібнику.

На цьому написання доповіді можна вважати закінченим.

У висновку хотілося б відзначити, що всі складові частини в доповіді так чи інакше пов’язані між собою, тому нестача будь-якого розділу може стати приводом для повернення роботи на доопрацювання.

Посилання на основну публікацію