Як з’явилися перші гроші на Русі?

У Древній Русі видів грошей було безліч. Всі вони мали різні назви, частина яких не дійшла до наших днів. А збережені монети є гордістю нумізматів.

Першим прообразом грошей на Русі служив натуральний обмін, коли в якості плати за бажаний товар пропонувався інший, не менш цінний. Це міг бути велика рогата худоба або хутровий звір, такий як білка, соболь, куниця, ведмідь та інші.

Руська земля славилася хутром. Це приваблювало багато іноземних торговців різними заморськими диковинами, які прагнули виміняти їх на «м’яку мотлох». Так на Русі прозвали хутро.

По мірі того як торгівля розвивалася, стали використовувати і перші гроші на Русі у вигляді металевих монет. Це були арабські дирхеми з срібла і золоті візантійські монети. На Русі за ними закріпилася назва куни – ковані металеві монети. Кунами на російській землі називали будь-які монети, незалежно від місця їх походження.

 

Перші гроші на Русі з’явилися в IX столітті і були завезені на руську землю східними торговцями, особливо з Візантійської імперії, де в ходу вже були карбовані золоті монети. Потім стали з’являтися монети з інших країн.

Власну карбування монет на Русі освоїли в X столітті. Їх нарекли златниками і сребрениками. На монетах карбували образ князя Київського з тризубом, служив гербом Рюриковичів і Київської Русі. Ці монети були виявлені при розкопках скарбів того часу. До цього моменту вважалося, що на Русі не карбували власні гроші.

Київський великий князь Володимир Святославович (980-1015 рр..) карбував тризуб на монетах, з одного боку зображувався портрет князя, а з іншого було написано: «Володимир на столі, а це його срібло».

Гроші на Русі зникли в період татаро-монгольського іга, в зв’язку з зупинкою торгівлі. В якості розрахункової одиниці використовували раковини і срібні злитки. Ці злитки називали гривнями. Гривня мала різну форму. У Новгороді вона була схожа на брусок, а в Києві виглядала як шестикутник і важила 200 грамів.

Пізніше, в Новгороді за гривнею закріпилася назва рубль. Половину рубля називали полтиною. Виготовляли рубль расплавкой срібла в печі, і заповнюючи їм форми. Для заливки використовували мірну ложку – льячку. Незабаром рублі вийшли далеко за межі Новгорода.

Монета – Рубль 18 століття

Монета – Копа 18 століття кінці XIX століття назва «полтинник», а на монеті починає красуватися напис «50 копійок».

Перемігши татаро-монгол, карбування монет відновили у Москві в період правління Дмитра Донського. Його образ з сокирою і шаблею карбували разом з регаліями золотоординського хана. Адже земля руська ще залежала від Золотої Орди.

Монети були срібні і називалися денга, що означало дзвінка.

Пізніше замість зображення шаблі та сокири стали карбувати спис. Звідси і пішла назва копійка.

З розвитком держави зображення на монетах змінювалося. Та й сама монета зазнавала змін, включаючи і матеріал виготовлення.

Посилання на основну публікацію