Як визначити рентабельність продукції

Рентабельність будь-якої продукції показує економічну ефективність. Рентабельністю виражається різниця між витратами на виготовлення продукції та отриманих коштів від його реалізації. Крім цього, рентабельністю можна виразити обсяг витрачених ресурсів на виготовлення продукту – грошових, трудових, природних. Рентабельність слід спланувати при введенні на виробництво нового товару, також як і прибуток, який він принесе. Таким чином, можна вивести просте правило рентабельності:

Собівартість товару повинна бути збалансованою з кінцевою ціною, за якою він реалізується.
Фактична рентабельність продукції дуже складна в обчисленні, так як собівартість не допомагає відобразити реальний стан економіки, при якій ціна безпосередньо залежить від суб’єктивних факторів.

Рентабельність будь-якої продукції можна поділити на три види – окремої одиниці продукції, товарної і реалізованої продукції. Для того щоб визначити рентабельність продукту, варто знати кілька показників: товарну продукцію за оптовими цінами (Т), і повну собівартість товару (С).

Рентабельність слід обчислювати, враховуючи всі вищевказані параметри за простою формулою: (Т-С) / С * 100. Ця формула допоможе визначити відношення між собівартістю і прибутком від реалізації продукту.

Рентабельність так само має інше визначення – норма прибутку.
У цьому значенні слід вказати, що рентабельність показує, що прибуток залежить від обсягу реалізації продукції і витрат на виробництво.

«Продайте людині рибу, і він буде ситий один день, навчіть його ловити рибу, і ви зруйнуєте прекрасні можливості для бізнесу.»
Карл Маркс
Обчислення рентабельності корисно ще тим, що з її допомогою проводиться оцінка ефективності для виробництва конкретного виробу. Балансова рентабельність виробництва, до того ж, прямо відображає ефективність виробництва підприємства. Її можна визначити як для конкретної продукції або послуги, так і для всієї організації цілком, що дозволить виробити регуляцію рентабельності – зниження або підвищень, а також провести планування рентабельності нового продукту або товару, який передбачається ввести на підприємство.

Існує також основна формула для визначення рентабельності, з урахуванням грошових витрат на збут або виготовлення. Для цієї формули слід врахувати повну собівартість продукту і помножити її на 100%. Твором цих чисел буде показник ефективної рентабельності.

Посилання на основну публікацію