1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Освіта
 3. Як написати доповідь до дипломної роботи

Як написати доповідь до дипломної роботи

Написання доповіді до захисту дипломної роботи – завершальна фаза складного, багатоденного, копіткої праці. Наявність дипломної роботи і грамотна її захист служать правовою підставою для присвоєння студенту відповідної професійної кваліфікації.

Ефектний доповідь – основа успіху

Доповідь, або промова студентом на захист, ставить логічну крапку в процесі навчання. Доповідь можна розглядати як свого роду презентацію наукових та практичних досягнень.

Ефектний доповідь надзвичайно важливий. Зазвичай дипломну роботу читають одиниці (максимум – переглядають реферат, вступ, висновок і список літератури). Доповідь слухають всі присутні, особливо члени комісії. Оцінка багато в чому залежить від того, як студент сформулює і піднесе основні положення, що розробляються в дипломі.

Доповідь повинна зацікавити слухачів, а це можливо тільки тоді, коли інформація викладена цікаво, послідовно, а студент відчуває себе вільно і впевнено. Не рекомендується читати текст доповіді, краще, коли зміст переказується. Гарну мова не вийде вимовити спонтанно, ефективніше підготуватися грунтовно і заздалегідь. Добре для початку мати зразок доповіді до дипломної роботи, який допоможе зорієнтуватися в підготовці. Вивчивши його, можна починати писати власну мову.

Передзахист дозволяє відрепетирувати виступ, зрозуміти, як все буде відбуватися.

Загальні вимоги до доповіді

Як написати доповідь до дипломної роботи? Приклад допоможе розібратися. Оптимальна тривалість доповіді не повинна перевищувати 10 хвилин, а добре б вкластися і в 8. Послідовність повідомлення залежить від форми подання дипломного проекту / роботи, але зазвичай включає в себе:

 • Вступ (тема, мета, структура роботи).
 • Обсяг і зміст основних частин.
 • Детальна характеристика розділів.
 • Позитивні сторони роботи, де вони можуть бути реалізовані на практиці.
 • Наявність зовнішніх позитивних висновків про результати.
 • Основні висновки і напрямки подальших досліджень.

Одним із суттєвих недоліків при захисті є відірваність доповіді від візуально-графічних матеріалів, які подаються членам ДЕК. У таких випадках у них створюється цілком обгрунтоване враження про фрагментарності роботи, відсутності в ній цілісності і логіки викладу.

Іншою поширеною помилкою дипломників є те, що деякі розділи проекту недостатньо висвітлюються під час доповіді. Це може створити враження, що дипломник саме ці частини власного проекту знає не дуже добре. У таких випадках рекомендується особливо добре висвітлити саме неясні моменти роботи, а ті розділи, які дипломникові добре знайомі, навмисно пропустити, спровокувавши запитання членів ДЕК. Природно, що відповіді на них виявляться найбільш розгорнутими і глибокими. Це позитивно позначиться на підсумковій оцінці.

Структура доповіді

По суті доповідь на захист складається з реферату, введення і висновків вашого диплома. Але про все по порядку. Ви будуєте свою доповідь так:

Вступне слово. Ви повинні привітатися з комісією і її головою. Обов’язково використовувати слово «шановний». Далі ви представляєтеся і називаєте тему свого диплома.

Зміст роботи. Ви зачитує частина введення диплома: описуєте актуальність роботи, об’єкт, предмет, мету і завдання. Детально зупиняєтеся на проблематиці. Доповідь має включати інформацію про головні використаних джерелах, методах дослідження, структурі роботи. Підготуйте цю інформацію, але будьте готові до того, що вас попросять пропустити ці пункти.

Далі ви, використовуючи висновки диплома, описуєте інформацію і оголошувати висновки. Ви повинні розкрити суть роботи, не вдаючись у деталі. Використовуйте наочні матеріали: відео, графіки, слайди, креслення. Це додасть вам очок при виставленні оцінки.

Під кінець ви підводите підсумки. Описуєте, чи досягнуті поставлені цілі.

Закінчити доповідь потрібно словами «Доповідь закінчена. Дякую за увагу”.

Вам будуть задавати питання, так що підготуйте на всякий випадок інформацію, яка, на вашу думку, може зацікавити комісію.

Вступ

Вступ починається з привітальних слів на адресу членів комісії.

Інформація подається в компактній дозуванні.

Вітаються цікаві факти і посилання на авторитетні джерела.

Обов’язково вказуються:

 • Тема дипломної роботи;
 • ім’я та звання наукового керівника.

Фактично у вступі висвітлюються основні положення вступній частині дипломної роботи:

 • актуальність теми, її значущість для тієї галузі, в якій проводилися дослідження;
 • об’єкт дослідження;
 • методики проведення дослідження;
 • цілі і завдання.

Зазвичай, щоб не затягувати вступну частину доповіді, що не зачитують все методики і завдання. Досить вказати їх на слайді, а в мові зробити посилання на нього: «Завдання дипломної роботи представлені на екрані». Актуальність також подається в скороченому (порівняно з письмовим введенням) форматі.

Розкриття теми

Послідовний виклад глав роботи проводиться відповідно до структури диплома. Щоб грамотно описати зміст розділів, необхідно уважно перечитати текст роботи, відзначаючи значущі моменти. Рекомендується звертати увагу на висновки в кінці глав.

В теоретичній частині зачіпаються передумови виникнення потреби в розробці зазначеної теми, обгрунтування прийнятих методик, після чого дається характеристика предмета дослідження. Не слід відводити занадто багато часу на теоретичну главу: в комісії найчастіше сидять фахівці по освітленому питання, їм буде просто нудно слухати прописні істини, взяті з підручників.

Зупинитися докладніше на цій частині можна тільки в тому випадку, якщо в науковому співтоваристві не досягнуто згоди. Тоді доцільно окреслити позиції протиборчих сторін і обгрунтувати, яку з них ви підтримуєте в своєму дипломі.

В аналітичній частині коротко описується реальний стан справ, хід дослідження і зафіксовані результати. У цій частині потрібно написати, «як є зараз».

Наприклад, в роботі по економіці потрібно описати підприємство, яке послужило базою переддипломної практики – чим воно займається, де знаходиться, яке фінансове становище має. Потім більш детально зупинитися на предметі дослідження, який визначається темою.

У роботі з юриспруденції може розглядатися правозастосовна практика.

Найбільший інтерес представляє проектна частина. У ній студент висуває пропозиції, як поліпшити ситуацію. Не потрібно зачитувати список рекомендацій з десятків пунктів – краще вибрати від одного до трьох заходів і детально їх опрацювати. Пропозиції не повинні бути голослівними. Необхідно оцінити, який ефект вони дозволять отримати, яких витрат зажадають.

Так, проведення рекламної кампанії очікувано збільшить обсяг продажів. Але якщо витрати на неї в рази перевищать прогнозований прибуток, такий захід складно назвати доцільним.

Чудовим підмогою виступу стане презентація з ілюстративними матеріалами.

Висновок

Це підведення підсумків.

Демонструється аналіз отриманих результатів (узагальнення сказаного в основній частині). Відзначається, яким може бути ефект від впровадження розробок, перспективи подальшої роботи в заданому напрямку.

Важливо відзначити значимість виконаної роботи. Значимість може виражатися як з позицій практичної реалізації, так і з позицій наукової цінності. Вибір напрямку залежить від типу роботи (теоретична або практико-орієнтована).

Якщо є зовнішні укладення (патенти, авторські свідоцтва, акти впровадження дослідних зразків і інші) щодо презентуемой розробки – можна їх згадати. Також можна повідомити про публікації за темою роботи, якщо автор брав участь в конференціях або відправляв статті в наукові збірники.

У завершальній стадії комісію дякують за виявлену увагу. Після цього пропонують задавати питання.

Як читати доповідь на захист диплома

Дуже важливо не тільки те, що ви говорите, але і те, як. Заслухавши більше десятка доповідей, комісія сприймає здебільшого голос, а не дані.

Мова повинна бути чіткою, виразною, лаконічною. Будьте впевнені в тому, що говорите.

Хвилювання на захист випускної кваліфікаційної роботи

Малюнок 2. Хвилювання на захист випускної кваліфікаційної роботи

Читати з листа не рекомендується. Можна підглядати, але не стійте, втупившись у листок.

Не робіть довгих пауз, а й тараторити не варто. Рівномірно оголошувати свій текст.

Вам дається близько десяти хвилин. Не варто робити доповідь коротким, так як це створить відчуття меншовартості дослідження, але і затягувати не треба. Оптимально – 8 хвилин.

Використовуйте демонстраційні матеріали. Говорячи про те, що показуєте, не стійте стовпом – користуйтеся указкою, ручкою або, на крайній випадок, рукою, щоб вказати на потрібне місце. Це справляє враження впевненості і правоти доповідача.

Зміст презентації залежить від тематики. У дипломі з програмування це можуть бути блок-схеми і діаграми використання програми, з юриспруденції – витяги із законів або постанов.

Обов’язково потренуйтеся читати доповідь будинку. Особливо це стосується важко вимовляємо термінів і оборотів.

Вам будуть задавати питання. Не бійтеся і не губіться. Постарайтеся передбачити, які можуть бути питання, і підготуйте цю інформацію. Відповідати потрібно коротко і по суті. Якщо ви зовсім не знаєте, що сказати, чи вас запитують про щось, що не було розглянуто, не бійтеся відповісти «це питання не стосується теми мого диплома». Краще, якщо ви поясните, чому не стосується.

Будьте дуже ввічливі. Дякуйте за кожне питання. Після закінчення захисту диплома, прийнято дякувати наукового керівника за допомогу і участь, а також комісію і всім присутнім за увагу.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Що ми знаємо про мідь?