Як дають оцінки за техніку і артистизм у фігурному катанні

Фігурне катання – самий суб’єктивний вид зимового спорту. Якщо в інших змаганнях результат спортсмена чітко відстежує секундомір, то тут оцінку за виступ дають судді, які, як всякі люди, можуть бути необ’єктивними і просто помилятися. Проти цієї необ’єктивності була розроблена нова система оцінок виступу фігуристів, яка почала діяти з 2005 року. А що представляла собою колишня система, що служила, до речі, аж з 1901 року !?

Стара система 0.0-6.0
Ця система була розроблена і прийнята ще на зорі фігурного катанія.Старая система оцінок у фігурному катанні 6.0 Виступ фігуриста оцінювало непарна кількість суддів, кожен з яких виставляв свою оцінку. Потім виводилося середнє арифметичне, яке і ставало результатом. Раніше, як і тепер, оцінюється два параметра – техніка виконання (required elements і technical merit) і «уявлення програми» (presentation) або по-нашому, артистизм – художнє та хореографічну майстерність фігуриста або пари.

Виступ фігуристів на будь-яких змаганнях (Чемпіонат світу, Європи, Олімпіада і т.д.) складається з двох частин – короткої і довільної програм. Там і там діяла одна і та ж система оцінок за шестибальною шкалою.
фігурне катання пари
0 – не виконано
1 – дуже погано
2 – погано
3 – посередньо
4 – добре
5 – дуже добре
6 – бездоганно
З цілого числа судді забирали десяті частки в якості штрафу за допущені порушення. Суддів має бути не менше п’яти, але зазвичай їх дев’ять. Ранжування по короткій і довільній програмі об’єднували, при цьому довільна програма мала більшу вагу.

Сучасна система оцінок виступу фігуристів

Нова система створена для більш об’єктивної оцінки виступу. Судді мають на руках спеціально розроблені таблиці вартості елементів, в яких чітко визначено «вага» кожного елемента. Всі елементи в фігурному катанні давним-давно названі, нічого принципово нового тут не може з’явитися. Тому кожен «тулуп» або «аксель» має своє значення. Цінність елемента – величина постійна, вона не підлягає зміні як мінімум протягом одного сезону. Маючи перед собою таблиці, судді визначають вже тільки рівень виконання (від? 3 до +3). Якщо судді сподобається виконання, він додасть бали, якщо ж елемент виконаний з помилкою, бали знімаються. Нові правила регламентують гранично допустиму кількість різних елементів в програмі.
Таблиця результатів в фігрном катанні – жінки довільна програма

Оцінки за техніку
Перед виступами на турнірах спортсмени та їхні тренери заздалегідь подають суддям свого роду «заявки», в яких поелементно розписано все передбачуване виступ.

наприклад:
Перший спортсмен заявив елементи А + Б + Ц. Другий теж заявив ці елементи А + Б + Ц. Судді виводять результат за якістю виступу, бо сумарна базова вартість елементів дорівнює.

Якщо елементи в програмах різні, наприклад, у першого спортсмена заявлені А + Б + А, а у другого Б + Б + Ц. В цьому випадку базова вартість елементів не однакова, грубо кажучи, спочатку різна вартість кожної програми.

Природно, чим складніше елемент, тим вище його базова вартість. А час виступу строго фіксоване. Тому набрати більше балів просто за більший набір простих елементів не спрацює. За той же час суперник зможе виконати кілька більш «дорогих» елементів і набрати велику суму. Хоча в складних елементах більше ризику зірватися. Але на те і спорт, щоб ризикувати і битися за перемогу! Фінальна оцінка виходить шляхом складання загальних оцінок кожного окремого елемента.

Оцінки за артистизм або подання програми
розглядаються 5 елементів:
базовий рівень катання
сполучні елементи
хореографію
прокат / виконання
виразність
Кожен з цих «художніх» елементів оцінюється по 10 бальній шкалі, з кроком 0,25.

Приблизне значення оцінок таке:
1 – дуже погано, 1 – погано, 2 – слабо, 3 – рівно, 4 – середньо, 5 – вище середнього, 6 – добре, 7 – дуже добре, 8 – прекрасно, 9-10 – чудово.

підсумковий результат
виходить шляхом складання загальної оцінки за технічні елементи з п’ятьма оцінками за компоненти програми.

PS
Загальна оцінка якості виконання елемента виходить шляхом обчислення усіченого середнього (trimmed mean) суддівської бригади. Для цього відкидається рівну кількість найвищих і найнижчих оцінок, а з решти обчислюється арифметичне середнє. Це число округляється до двох знаків після коми.

Типові порушення, за які знімаються штрафні очки:
за кожні зайві або відсутні 5 секунд знімається 1.0
за використання музики зі словами знімається 1.0
за використання заборонених елементів знімається 2.0 за кожен елемент
за використання предметів або неправильні костюм знімається 1.0
Заборонені елементи в парному катанні і танцях на льоду:
сальто
стрибки назустріч партнеру
каскади з 3 і більше стрибків
підтримки за заборонені частини тіла
підтримки з поворотом більше 3,5 оборотів
розкрутки за руку або ногу, в яких партнерка втрачає контакт з льодом
перевороти партнерки у вертикальній площині
лежання, стояння на колінах

Посилання на основну публікацію