Хто такий ректор

Ректором (від латинського «rector» – «правитель») називають главу вищого навчального закладу. За часів епохи Відродження ним вважали головного шкільного викладача або завідувача. Цей пост в Росії наново з’явився у 1939 році, і до 70-х років діяв тільки в університетах.

На сьогоднішній день у багатьох країнах та ж посада називається по-іншому. Так, у Сполучених штатах Америки та країнах СНД його іменують канцлером, в деяких вузах Німеччини – президентом.

Вимоги до посади ректора

Для того щоб зайняти настільки високий ректорський пост, у кандидата має бути вища і додаткову професійну освіту управлінця, п’ятирічний науковий стаж, вчені ступінь чи звання.

Важливо дотримуватися і вікові обмеження — кандидат повинен бути віком до 65 років (у деяких випадках за поданням вченої ради вони можуть бути розширені до сімдесятирічного віку).

Протягом п’яти років дійсний ректорський трудовий договір. Після закінчення цього терміну проводиться переобрання, яке дозволяє кандидатові самовисуватися.

Обов’язки ректора

З-за великої міри відповідальності за якість освіти у своїй установі, ректор повинен сумлінно виконувати покладені на нього обов’язки:

  • визначення стратегії і тактики розвитку, фінансових джерел;
  • видання указів;
  • затвердження організаційної структури;
  • керівництво вченою радою;
  • виступ від імені свого вузу на різних заходах.

Для успішного виконання своєї основної функції – забезпечення навчальної та господарської роботи Вузу, керівництво ректору дають кількох заступників — проректорів, які відповідальні за кожен свій напрямок.

Посилання на основну публікацію