Хто такі магістри і бакалаври?

Згідно з діючими в Україні і багатьох європейських країнах, освітнім стандартам встановлено два рівня вищої професійної освіти.

Ось ці рівні:

– Загальну вищу освіту з присвоєнням кваліфікації «бакалавр»;

– Поглиблене спеціалізоване вищу освіту з присвоєнням кваліфікації «магістр».

Така модель дворівневої підготовки фахівців найбільш адаптована до сучасних умов ринкової економіки.

Ким може працювати бакалавр?
Ким може працювати магістр?
Ким краще бути – магістром або бакалавром?

Бакалавр – випускник, який закінчив навчання у вищому навчальному закладі і отримав вищу професійну освіту базового рівня. Термін навчання в такому випадку повинен становити не менше 4-х років.

Навчальна програма підготовки бакалаврів передбачає вивчення дисциплін, що дають загальнопрофесійну, фундаментальну підготовку без вузької спеціалізації. Диплом бакалавра дозволяє спеціалісту займати посади, на яких потрібно наявність вищої освіти, і дає підставу продовжувати навчання в магістратурі.

Фундаментальна підготовка дозволяє бакалаврам освоювати нові суміжні професії, орієнтуючись на потреби ринку праці.

Магістр – наступна ступінь здобуття вищої освіти після отримання ступеня бакалавра. Щоб отримати цю кваліфікацію потрібно пройти навчання вузької спеціалізації протягом двох років. У магістратурі Університету або Академії студентів готують до викладацької, або науково-дослідній роботі. Наступним етапом здобуття вищої освіти вважається аспірантура.

Ким може працювати бакалавр?

Володіючи базовими професійними знаннями, фахівець з кваліфікацією бакалавр може працювати в офісі бухгалтером, юристом, економістом.

Це людина, яка може обробляти документацію, працювати з інформацією або приймати відвідувачів.

Досить часто бакалаври працюють консультантами та менеджерами в банках, або в приватних компаніях. З базовою підготовкою фахівець може паралельно освоїти будь-яку професію, отримати диплом спеціаліста або магістра, що допоможе зайняти більш перспективну посаду і працювати по вузькому профілю.

Ким може працювати магістр?

Випускник з дипломом магістра може працювати на керівній посаді, претендувати на конкретну вакансію за обраним фахом. Це повноцінний юрист чи економіст, викладач ВНЗ, або вчений.

Вузька спеціалізація допомагає магістру знайти високооплачувану роботу за своєю спеціальністю, поліпшити свої знання і навички, зробити кар’єру в певній галузі.

Ким краще бути – магістром або бакалавром?

З одного боку диплом бакалавра відкриває перед студентом широкі можливості. Він може одночасно працювати і вчитися далі, вибравши будь-яку професію, продовжувати свою діяльність або вступити до магістратури, щоб підвищити кваліфікацію.

Перед магістром відкриваються ширші обрії. Це можливість почати власну справу, бути керівником відділу або філії, вступити до аспірантури і продовжувати діяльність, претендуючи на підвищення по службі. Магістр в системі освіти може керувати ВНЗ, для фахівців з економічною освітою відкриті посади експертів і аналітиків.

З точки зору особистісного і професійного зростання цей варіант найбільш перспективний для будь-якого співробітника.

Посилання на основну публікацію