Хто такі баскаки?

В період майже трьохсотлітнього монголо-татарського ярма так називали на Русі збирачів, а вірніше наглядачів, які контролювали збір податків, якими хани Монгольської орди обклали руські землі, вірніше руських князів.Згодом так стали називати людини рішучої і зухвалого за характером.У сучасному понятті баскак – це контролер, ревізор, аудитор.

 Баскаки – це уповноважені посланці або представники монгольського хана, яких він направляв на завойовані території для забезпечення належного порядку при зборі накладеної данини. У другій половині XIII і початку XIV століть баскак це безпосередній начальник військового ординського загону, які були розподілені по великих російських містах – центрах князівств. Основним завданням таких загонів було забезпечити безпеку збирачів данини або інших ординських чиновників, яких у кілька перших десятиліть після завоювання було безліч.

 Головною резиденцією намісника і посланця великого хана Баскака, як його іменували в літописах, було місто Володимир-на-Клязьмі. У цього головного баскака був великий апарат управління. Він складався: з данщиков, тобто з безпосередніх збирачів данини по кожному конкретному князівства; з штатом писарів, які проводили перепис населення та оцінку капіталів для подальшої розкладки податей; з митників, збирали митні та ринкові мита від продажу товарів; з заставщиков і заказників, збирали мытные, або проїзні мита по мостах і дорогах.

 Баскак – це свого роду міністр – намісник, який відповідав за перепис народу, набір війська, влаштування та забезпечення безпеки поштових повідомлень, збір і доставку без втрат данини ханського двору. Крім усього іншого він інформував хана про стан справ на підзвітній йому території.

 Чільна роль належала баскакам і після того як обов’язки збору податей були покладені на руських князів. Чиновники, як і раніше залишалися недремних і всевидячим оком ординських ханів і тому найбільш далекоглядні і завбачливі руські князі прагнули бути з ними в хороших відносинах. Особливо досяг успіху в цьому хитрий і дипломатичний Іван Калита, онук Олександра Невського.

Посилання на основну публікацію