Відмінність страхової події від страхового випадку

Вираз страховий випадок знайоме кожному з тих, хто страхувався, і хто не страхувався. А ось вираз страхова подія відомо менше. Тим часом, в договорах страхування обговорюються умови саме страхової події. А страховий випадок – практична реалізація цього самого страхового випадку. Детальніше:

страхова подія
потенційно можливе спричинення збитку об’єкту страхування, на яке укладається договір страхування. Страхова подія відрізняється від страхового випадку тим, що страховий випадок означає реалізовану можливість заподіяння шкоди об’єкту страхування.

Страховий випадок
наступ передбаченого умовами договору страхування події, проти якого і полягає цей самий договір. З настанням страхового випадку у страховика виникає обов’язок виплатити страхувальнику обумовлене відшкодування понесеного збитку.

наприклад:
Протиугінний пристрій страховка карикатура
1. Ви добровільно застрахували ваше авто від угону. Угон в даному випадку і є страхова подія. Заплатили за це страхової компанії страховий внесок. Якщо після обумовленого періоду (як правило, один рік) ваш автомобіль не вкрали, то вся сума страхового внеску залишається у страхової компанії (страховика). А у вас як і раніше залишається ваш автомобіль. Тобто, страховий випадок не настав. Якщо ж автомобіль викрали протягом страхового періоду, то страховик (страхова компанія) зобов’язаний виплатити вам страхову суму, обговорённую в договорі страхування. Фактичний викрадення автомобіля в даному випадку і є страховий випадок.

Про пожежу страховка карикатура
2. Ви добровільно застрахували ваш заміський будинок від пожежі. Об’єкт – будинок, страхова подія – пожежа. Якщо будинок не згорів протягом страхового періоду – все в порядку, страховий випадок не настав. Якщо, не дай бог, згорів, то страховий випадок настав і страховик зобов’язаний відшкодувати збиток згідно договору.

Посилання на основну публікацію