Відмінність абетки від алфавіту

Алфавіт
Це слово грецького походження утворилося від назв перших двох букв їх системи запису звуків. Alpha + Beta = Alphabetos. Так як beta в середні століття вже звучала як «віта», то і на слух це слово сприймалося як «алфавіт».

Абетка
Це слово чисто російського, точніше, слов’янського походження, утворене за назвами перших двох букв кирилиці «Аз» ​​і «Буки». Цікаво, що в російській абетці всі букви мали свої смислові назви. Тобто букви не просто іменувалися бе, ве, ге, Де і тд, а за кожною стояло своє смислове слово. “В” називалася “веди” (тобто “відати”), Г – “дієслово” і так далі. Буква, що означає перша особа однини під ім’ям “Аз” передавала сенс нинішнього займенники “Я” і була першою, а не останньою буквою в абетці!

Російська абетка

Кожна буква російської абетки має названіеСамое забавне в порівнянні слів алфавіт і азбука то, що звучать вони по різному, але мають на увазі вони одне й те саме явище: строгий набір графічних позначень звуків, розташованих в певному порядку. Довільно додати або прибрати букви з системи було не можна – система переставала діяти. Тому реформи писемності завжди були справою державної ваги, займалися ними особисто перші особи держави.

Російська абетка походить від давньоруської кирилиці, яка була запозичена у болгарській кирилиці. Яка в свою чергу взяла за основу грецьке лист. Кирилиця була впроваджена спочатку в Київську Русь, а після і на всі руські землі для підготовки ґрунту до насадження християнства. Стратегія проста – спершу грамота, а потім слово боже через церковні книги.

Коротко для запам’ятовування

алфавіт
Певний набір букв. Назва буквеної системи утворено від назв двох перших букв грецького письма Alpha + Beta = Alphabetos

Абетка
то ж, що і алфавіт, але для російської системи письма. Утворена від назви двох перших букв: Аз + Буки.

Посилання на основну публікацію