Україна в міжнародному русі капіталів

Починаючи з 1993 року, Україна стала об’єктом прямого іноземного інвестування. 

Аналіз руху ПІІ показує, що в цілому приплив прямих іноземних інвестицій в економіку України з 1992 по 2010 рр. виріс: з 200 млн. дол. в 1992 році до 6495 млн. дол. в 2010 році. З 1992 по 2004 рр. зростання припливу ПІІ в країну характеризувався відносною стабільністю. Різке зростання інвестицій в 2005 році можна пов’язати з помаранчевою революцією 2004 року в Україні. Потік інвестицій зріс після парламентських виборів 2006 року. Однак криза 2008 року сильно вдарив по прямих інвестиціях в Україну, знизивши їх більш, ніж в два рази. На 2010 рік проглядається динаміка збільшення обсягу ПІІ. Аналіз відтоку ПІІ з економіки України показує більш нестабільну картину. В цілому за період 1992-2010 рр. значення даного показника виросло: з 0 млн. дол. до 736 млн. дол. На всьому протязі розвитку економіки сучасної України показник характеризувався різкою, стрибкоподібної динамікою. Відтік прямих інвестицій, до 2008 року виріс до пікового показника в 1010 млн. Дол., Після кризи 2008 зменшився майже в десять разів, склавши 162 млн. Дол. Однак на 2010 рік спостерігається повернення до колишніх показників.

 

Аналіз галузевого розподілу прямих іноземних інвестицій в економіку України показує в цілому стабільне зростання обсягу в більшості областей, зі збільшенням темпів зростання до 2008 і очевидним падінням в післякризовий 2009. Найбільшу частку в загальному обсязі інвестицій займає сфера послуг. Цікавим моментом тут є те, що сфера послуг традиційно займала недостатньо важливе місце в українській економіці (включаючи період СРСР), початок її інтенсивного цілеспрямованого розвитку відноситься до 1990-м – 2000-х років. До 2011 року частка сфери послуг у ВВП становила 56,2%, вона забезпечувала зайнятість двох третин (65,7%) працездатного населення.

Ключовим об’єктом інвестування в сфері послуг є банківський сектор, який, переживши в кінці дев’яностих найтяжчу кризу, на початку двохтисячних повністю стабілізувався і демонструє зростання в 42 рази з 2001 року до 2010, з 355 до 15060 млн. Доларів.

Також великі інвестиції зосереджені у виробничій сфері, в основному в металургії, харчової та хімічної промисловості.

Посилання на основну публікацію