Тривіальний і нетривіальний – що це таке

Тривіальний – це термін, що вживається в формі прикметника або прислівника. Перелік сфер застосування великий.

Значення може відрізнятися в залежності від контексту пропозиції. Це і створює складність розуміння в ряді випадків.

Визначення – що це таке

Значення слова «тривіальний» може відрізнятися. Багато хто використовує термін для негативного забарвлення. Але це просто неточний синонім таких слів:

 • банальний;
 • примітивний;
 • вульгарний.

Вірне значення слова тривіальність – це позначення ступеня спрощення чого-небудь.

Використовується в математиці, інших науках і в звичайному розмовному стилі. Термін не має універсального, точного визначення.

Ознайомлення з розділом тлумачного словника російської мови не дозволяє зрозуміти значення в контексті. Необхідно розібратися з походженням терміна на простому прикладі.

Використання в сучасному світі

Термін застосовується в науці. Іноді з негативним відтінком. У хімії позначаються словом «тривіальний» речовини, молекулярні елементи яких відкриті до початку використання сучасних позначень. приклад:

 • питна сода;
 • цукор і інше.

Використання в науці

Тривіальність – це банальність, простота

Всі без винятку дослідники сходяться на думці що «тривіальний» – однозначно латинського походження (trivialis). Переклад його простий: у трьох доріг. Мається на увазі роздоріжжі. Розташовувалися на ньому:

 • корчма (невеликий трактир);
 • ярмарки;
 • постоялі двори.

Основне їх призначення: давати притулок втомленим подорожнім, збирати простих людей для дебатів та обговорення новин. Відмінною рисою був контингент подібних закладів. Дебати велися не на самому «високому» рівні.

Внаслідок чого і з’явилося у французькій мові (після і в інших) вираз «трівіаліс». Малося на увазі щось просте, банальне, нехитре. Але при цьому: багато разів повторене за іншими, більш авторитетними і розумними людьми.

Раніше в українській мові слово мало таке значення:

 • звичайний;
 • повсякденний.

З плином часу значення змінилося, набуло негативного забарвлення. При вживанні мається на увазі «вульгарний». Термін з приставкою «не» має зворотне значення.

Нетривіальний – це незвичайний, оригінальний.

Існує й альтернативна версія тлумачення терміна.

Нетривіальний – це розумний, цікава людина

Деякі дослідники висловлюють думки про походження слова від латинського «trivium». Терміном позначався один з класів освіти в Середні століття. Навчання тоді мало на увазі знання читання, письма та рахунку. Після здачі іспиту молода людина могла вчинити на підготовчий курс університету. Де навчався 3 різних наук:

 • граматика;
 • риторика;
 • діалектика (логіка).

У такій версії тривіальність самого початку не означає що-небудь негативне. Навпаки, під терміном мається на увазі отримання певного рівня освіти – «тривіум». У давнину так позначалися три вільних мистецтва. Граматика була в той час основний всіх знань.

Вивчення риторики дозволяло коротко, але ємко висловлювати думки. Діалектика навчала вести дискусію, давала основи логіки. На зорі виникнення терміном trivium позначали розумного, неординарну людину. Але з плином часу значення змінилося на протилежне.

Негативне забарвлення терміна

Серед студентів в Середні століття була своєрідна «дідівщина». Після отримання «тривіального» освіти учень переходив на наступний щабель. Позначалася вона «quadrivium», включала 4 види мистецтва:

 • математика;
 • геометрія;
 • астрономія;
 • музика.

Після досягнення рівня «quadrivium» студент до решти навчаються ставився зневажливо, називав тривіальними.

У такому випадку слово використовувалося для позначення негативу. Мався на увазі недоучка, який не отримав до кінця вищу освіту.

Сучасне значення слова тривіальність

Розглянуте вище значення – виключення з правил. У розмовній мові, публіцистичному стилі використовується слово в одному значенні: побитий, неоригінальний. Нетривіальний – антонім (що це?), Мається на увазі протилежне значення. Новий, оригінальний.

Часто тривіальними називають шаблонні думки, штампи – якими мислить людина. У російській мові використовується в зневажливому значенні. Вказати людині на його тривіальність – позначити банальність, шаблонність його мислення.

Тому використовувати слово важливо з обережністю. Деякі сприймуть це як образу. Для кращого розуміння терміна варто подивитися лекцію:

Згодом, можливо, значення слова знову зміниться або зникне. Мові властиво видозмінюватися, сталі вирази відходять у минуле. На зміну приходять нові терміни. Значення слова «тривіальний» сьогодні однозначно.

Посилання на основну публікацію